Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Socialnämndens kallelser och protokoll

Kontakt

Moa Blom
Verksamhetsstrateg/nämndsekreterare
040-626 81 87
registrator.sn@svedala.se

Socialnämnden sammanträder vid cirka tio tillfällen under ett år med uppehåll i juli. Vi håller sammanträdena i Naverlönnsalen i kommunhuset i Svedala. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS, socialpsykiatri, anhörigstöd, förebyggande verksamhet, individ- och familjeomsorg, alkoholhandläggning, färdtjänst och mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare.

Socialnämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild med stöd av bland annat följande lagar:
- Socialtjänstlag (SoL)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Föräldrabalken

Socialnämndens ordförande är Per Mattsson (M).
1:a vice ordförande är Carin Falck (BP).
2:e vice ordförande är Caroline Gullstrand (SD).

Ledamöter i socialnämnden

Årets möten

Efter att vi har skickat ut kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan ändras innan sammanträdet. Vi publicerar protokollet senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:03
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2020-01-03 kl 11:01