Svedala kommun logotyp - liggande

Bygg- och miljönämndens kallelser och protokoll

Segestrand med bro över Segeå. Foto: TA Fotografi

Kontakt

Gabriella Göland
Nämndsekreterare/Planadministratör
040-626 83 57
registrator.bmn@svedala.se

Bygg- och miljönämnden sammanträder vid tolv tillfällen i år med uppehåll i juli. Sammanträdena hålls i Naverlönnsalen i kommunhuset och är INTE öppna för allmänheten. Här presenterar vi ett kalendarium över kommunens politiska möten samt kallelser och protokoll för varje bygg- och miljömöte.

Vad gör bygg- och miljönämnden?

Bygg- och miljönämnden har hand om myndighetsutövning vad gäller byggnadsfrågor, miljö- och hälsoskydd, bostadsanpassningsbidrag samt en del frågor inom räddningstjänsten och vissa trafikfrågor.

Ordförande i bygg- och miljönämnden är Sverker Nordgren, M.
1:e vice ordförande är Christer Åkesson, L.
2:e vice ordförande är Geir Hansen, S.

Databas med bygg- och miljönämndens ledamöter

Efter att kallelsen, som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet, skickats ut finns den tillgänglig att läsa här. Observera att kallelsen kan komma att ändras innan sammanträdet. Protokollet justeras och publiceras senast 14 dagar efter sammanträdet.

Publicerad 2016-05-24 kl 13:00
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2017-04-13 kl 12:26