Stäng
Tillbaka till nyhetslistan

Har du plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom?

Publicerad 2022-11-22 kl 15:33
Uppdaterad 2022-11-22 kl 15:42

Foto: MNSTUDIO/Most Photos

Kontakt

Sara Opatecka
Socialsekreterare
040 - 626 81 56
sara.opatecka@svedala.se

Vi behöver fler familjehem och jourhem till barn och unga som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar.

Familjehem

Ett familjehem är en familj där ett barn kan bo under kortare tid eller resten av sin uppväxt. Ett familjehem är människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet. Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Det är vi inom individ- och familjeomsorgen som matchar familjehem med de barn och ungdomar som behöver komma hemifrån. Vi följer också upp hur det går och samarbetar med alla våra familjehem som har barn hos sig.

Jourhem

Jourhemmet skiljer sig från familjehemmet dels genom att det oftast måste vara en person hemma på heltid, dels genom att barnet eller ungdomen som behöver placeras kommer med mycket kort varsel.

I jourhemmet stannar barnet en kortare tid, tills att det antingen kan åka hem till sin familj igen eller att det placeras i till exempel ett familjehem.

Utredning

När en familj anmält intresse för att bli jour- eller familjehem och det kan bli aktuellt med en placering görs en utredning för att socialtjänsten ska få veta mer om er familj. Utredningen innebär att vi träffas flera gånger både i ert hem och på vår arbetsplats. För att bli jour- eller familjehem hos oss ska du inte förekomma i polisens brott-och misstankeregister, LOB-register eller kronofogdens register.

Ersättning

Uppdrag som familjehem och jourhem ger rätt till ekonomisk ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Nyfiken?

Kontakta gärna familjehemssekreterare Sara Opatecka sara.opatecka@svedala.se för mer information eller gör en intresseanmälan direkt via länk till e-tjänsten.

Länk till intresseanmälan till att bli familjehem

Sidansvarig: Moa Blom