Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

I Svedala kommun är vi duktiga på att återvinna

Publicerad 2021-07-07 kl 10:58

Foto: Andreas Offesson

I en artikel i Skånska Dagbladet den 5 juli skriver tidningen om ett ”återvinningsindex” som kommunerna rankas efter. Enligt artikeln är Svedala kommun ”Sveriges näst sämsta kommun när det gäller att öka sitt återvinnande”. Tyvärr har vi inte fått möjlighet att kommentera detta i tidningen men här kan du läsa vår kommentar och få en mer rättvis bild.

Skånska Dagbladet skriver: ”Sveriges 290 kommuner har av Återvinningsindustrierna rankats i ett Återvinningsindex utifrån hur mycket som de har ökat sin insamling av förpackningar av glas, plast, papper och metall samt tidningar under 2020 jämfört med 2019.” Efter att ha nämnt några skånska kommuner högt upp på rankingen fortsätter artikeln: ”Värre ser det ut för andra skånska kommuner så som Svedala som hittas på plats 289. Det gör dem till Sveriges näst sämsta kommun när det gäller att öka sitt återvinnande.”

Annci J:son Svensson, service- och avfallschef på Svedala kommun:
”Att jobba med återvinning är ett långsiktigt arbete som kräver olika insatser över tid beroende på var man befinner sig i processen. Därför blir det väldigt snedvridet att jämföra enskilda siffror från ett år till ett annat. Detta ger ingen korrekt och rättvis bild av hur långt en kommun har kommit i sitt återvinningsarbete. En jämförelse som denna säger ingenting om helheten.

I Sverige har vi producentansvar för förpackningar och tidningar. Det betyder att producenterna ansvararar för att samla in och återvinna förpackningar och returpapper. Svedala har under många år arbetat aktivt för att bidra till att öka återvinningen. Till exempel genom att ge plats för återvinningsstationer (som producenterna ansvarar för) runt om i kommunen samt att erbjuda kommuninvånarna fyrfackskärl, vilket vi gjorde redan 2017. Om en jämförelse istället skulle göras under en längre period – eller mellan åren 2016 och 2017 då fyrfackssystemet infördes i Svedala – skulle siffrorna se helt annorlunda ut. Då skulle vi också ligga högt upp på rankingen. En kommun som redan är duktig har svårare att ta de stora kliven.

Statistik om insamlat material från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) visar att Svedala kommun ligger långt över snittet i Sverige 2020 i nästan alla kategorier – räknat i kg per invånare.

Glas: Svedala 40,27 – Sverige 22,6
Papper: Svedala 24,81 – Sverige 16,9
Plast: Svedala 12,61 – Sverige 8,7
Metall: Svedala 3,33 – Sverige 1,8 
Tidningar: Svedala 14,78 – Sverige 13,6

Tittar vi på Svedala kommuns siffror 2016 och 2020 har vi gjort en riktigt häftig återvinningsresa. Vi har verkligen tagit stora kliv under dessa år. Det är jag mycket stolt över, och det kan inget index i världen ta ifrån oss!” 

Även Sysav och Avfall Sverige reagerar på det nya indexet.
Sysav: ”Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger felaktig bild”
Avfall Sverige: ”Återvinningsindustriernas nya återvinningsindex ger en felaktig bild”

Sidansvarig: Daniel Bramsell