Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Svedala arbetar målmedvetet för att vara en trygg och säker kommun

Illustration: Adobestock

Svedala finns på plats 18 av landets 290 kommuner i en mätning av arbetet med trygghet och säkerhet. Det visar den mätning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) idag publicerade.

Temat i årets rapport med de öppna jämförelserna är brott och brottsförebyggande arbete. Svedala kommun arbetar brottsförebyggande bland annat genom ett tätt samarbete mellan socialtjänst, skola, fritid, trygghetsvärdar samt gata och park. Dessutom samarbetar vi kring frågan i olika forum tillsammans med polisen, föreningslivet, företagen och kommuninvånarna.

Nära samarbete mellan polis och kommun

Svedala kommun har sedan flera år tillbaka ett lokalt brottsförebyggande råd, Rådet för trygghet och folkhälsa, där områdeschefer från socialtjänst, skola, kultur- och fritid samt säkerhetssamordnare från trygghetsvärdarna och gatu- och parkchef träffas en gång i månaden för att arbeta brottsförebyggande tillsammans med kommunpolisen, men kan även agera och vidta åtgärder på direkta händelser som skapar oro i kommunen. Rådet för trygghet och folkhälsa arbetar också med samverkansöverenskommelsen kommunen har med polisen. Rådet har fyra övergripande fokusområden och mål för trygghet och folkhälsa:

De övergripande fokusområden och målen för trygghet och folkhälsa är

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet
  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0-18 år
  • att motverka våldsbejakande extremism
  • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa

Det är framtaget en handlingsplan för trygghet och folkhälsa angående fokusområden, indikatorer och åtaganden som samordningsgruppen ansvarar för.

-Vi arbetar målmedvetet för att fortsätta att vara en trygg och säker kommun. Det gläder mig att vi är en av landets tryggaste kommuner, även om vi naturligtvis inte slår oss till ro för det. Den goda dialogen mellan våra verksamheter och med invånarna, polisen, företagen och föreningarna fortsätter dag för dag, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande tillika ordförande i Rådet för trygghet och folkhälsa.

Fördjupning: Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2019

Plats 18 av landets 290 kommuner innebär några placeringar tillbaka jämfört med förra året (13), men fortfarande är vi en av Sveriges tryggaste kommuner. I Skåne placerar sig Svedala kommun på plats 4.

Sveriges Kommuner och Regioners webbplats

Rådet för trygghet och folkhälsa

Publicerad 2020-01-22 kl 16:21
Sidansvarig: Linda Holst