Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Åtgärder för Spångholmsskolan i Bara

Publicerad 2020-08-12 kl 13:40
Uppdaterad 2020-08-13 kl 09:12

Spångholmsskolan i Bara. Foto: Johan Palmgren

Under sommaren har det konstaterats förekomst av mögel på Spångholmsskolan. Vi har anlitat expertis i form av läkare och arbetsmiljöingenjör som lämnat rekommendationer för åtgärder. De bedömer att det inte föreligger någon akut hälsorisk av att vistas i lokalerna, men vi behöver omgående genomföra vissa åtgärder för att kunna använda lokalerna och säkerställa en god inomhusmiljö.

Tillsammans med fastighetsägaren Svedab har vi tagit beslut om att renovera skolan så att vi kan fortsätta använda den i många år framöver. Under hösten sker utredningar, besiktningar och planering av renovering, vilken kan medföra omfattande förändringar i lokalerna. Vi förväntar oss att renoveringen påbörjas under 2021.

Den planerade utbyggnaden av Spångholmsskolan genomförs enligt plan.

Åtgärder under augusti och september

Under augusti och september ska inomhusmiljön på Spångholmsskolan säkerställas. Externa parter har anlitats för att utföra saneringar och andra åtgärder. Kommunens miljöinspektion genomför tillsyn av ärendet.

Under augusti och september genomför vi följande åtgärder:

Ventilation

 • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och omfattande undersökning av ventilationen.
 • Provtagning av den synliga isoleringen i ventilationen.
 • Rengöring av alla ventilationskanaler.

Efter godkänd ventilation utförs regelbundna mätningar för att kontrollera att åtgärderna ger önskad effekt.

Luft och damm

 • Placering av luftrenare i varje klassrum och andra utrymmen.
 • Uppföljande provtagningar.
 • Storstädning och sanering av hela skolan, även på hög höjd.
 • Tvättning och dammsugning av textiler.
 • Kassering av skadade inventarier.

Tillfälliga lokaler under augusti och september

Åtgärderna påbörjas omgående. Under tiden sker undervisning i tillfälliga lokaler enligt följande:

 • Årskurs 4 har undervisning i Baraskolans lokaler med start 17 augusti.
 • Årskurs 5 har undervisning i Kuben med start 17 augusti.
 • Årkurs 6 har undervisning i Hattstugans paviljongermed start 17 augusti.
 • Årskurs 7–9 har undervisning med start 17 augusti. Rektor informerar om detaljer. Från måndag 24 augusti sker undervisning på Röda skolan i Svedala tätort (Gäller årskurs 7–9).

Vi planerar att starta undervisningen i Spångholmsskolans lokaler den 15 september.

Kontakt

Anders Dybner, rektor Spångholmsskolan, 040–626 88 61 eller anders.dybner@svedala.se. Lise-Lott Nilsson, områdeschef grundskola,  grundsärskola, gymnasium och vuxenutbildning , 040–626 83 58 eller liselott.nilsson@svedala.se.

Sidansvarig: Linda Holst