Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Omfattande brand på Marbäcks förskola

Publicerad 2019-01-17 kl 19:58
Uppdaterad 2019-01-18 kl 15:33

En omfattande brand har under torsdagskvällen brutit ut på Marbäcks förskola på Rönnstigen 1 i Svedala. Räddningstjänsten med hjälp ifrån flera enheter i södra Skåne arbetar med släckningsarbetet.

Verksamhet kommer inte att kunna bedrivas i lokalerna imorgon. Föräldrar till barn som går på Marbäcks förskola kommer under kvällen att få information av vår personal med besked om vad som gäller för morgondagen. 

Nytt angående verksamhet fredag

Samtliga Marbäcks barngrupper och personal knutna till dessa barngrupper kommer under fredagen att tas emot på följande förskolor:

  • Klöverstugans förskola
  • Erlandsdals förskola
  • Tofta förskola
  • Örtagårdens förskola
  • Tegelbrukets förskola

Information som rör ditt/dina barn i Unikum

Vi informerar i föräldraplattformen Unikum var varje barn ska lämnas. Om du inte kommer åt informationen i Unikum kan du få information om placering genom att kontakta Ingela Anderstrid, 040-626 84 32.

För att vara säkra på att information når alla föräldrar kommer personal att finnas utanför Marbäcks förskola under morgondagen fredag 18 januari från kl 06:00.

Information om branden från räddningstjänsten

Här följer information från Mikael Jönsson, räddningschef i Svedala kommun:

"Torsdagen den 17 januari 18:31 fick räddningstjänsten larm om att det brann ute i mindre omfattning, några minuter senare uppdaterades larmet till brand i byggnad Marbäcks förskola.

Cirka 7 minuter efter larm anlände styrkan till brandplatsen och då hade vi en fullt utvecklad brand i västra delen av förskolan med lågor mellan 3-4 meter som slog ut från takfoten och fasaden vid sovloftet. En snabb släckinsats med hjälp av pulver släckning och vatten slog ner den yttre branden inom 10 minuter, dock var det redan vid ankomst kraftig brand på vinden. Räddningstjänsten kraftsamlade och med hjälp av närliggande styrkor kunde en effektiv insats göras snabbt och begränsningen i mellanbyggnaden lyckades. Detta resulterade i att cirka 2/3 av förskolan räddades.

Insatsen är nu avslutad och bedömningen vid avslut är att bevakning kvarstår under natten i form av 2 brandmän med släckmöjlighet vilka upphör med sitt uppdrag mellan kl 7-8 fredag morgon. Polisen har spärrat av delar av området och inom avspärrat område får ingen vistas. Det finns fortfarande en del material, personliga kläder med mera i det avspärrade området men detta kan inte hämtas ut förrän polisen häver avspärrningen. Räddningstjänsten kommer att meddela när så sker.

Vi kommer att göra en brandundersökning och polisen en teknisk undersökning, som båda kommer att bringa klarhet i händelsen."

Sidansvarig: Nina Gilljam