Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan
Tillbaka till nyhetslistan

Svedala kommun på plats 31 i skolranking

Foto: Adobe stock

Idag släpper Sveriges kommuner och landsting sin skolrankning Öppna jämförelser grundskola 2018.

Denna gång placerar sig Svedala kommun på 31:e plats i rankingen och plats 30 för elever i kommunala skolor. I Skåne hamnar Svedala på 5:e plats.

– Resultatet I SKL:s mätning är bra. Vi ligger på plats 31 av 290 kommuner och levererar generellt sett ett bra resultat. Titta till exempel. på gymnasiebehörigheten i våras där 92,5 % av avgångseleverna i åk 9 nådde upp till behörighet för att söka till gymnasiet. Vi arbetar långsiktigt med att öka antalet anställda i vår verksamhet och vi har i kommunfullmäktige säkrat cirka 12 miljoner extra till utbildningsnämnden för perioden 2018-2021 när det gäller att öka lärartätheten i våra skolor, säger Hans Järvestam, ordförande i utbildningsnämnden (M).

Alla ska lyckas

Svedala kommun arbetar systematiskt och målinriktat för att förbättra verksamheten.  Långsiktighet och målinriktat arbete har lett till god kompetens i organisationen, skickliga lärare och ledare och arbetet ger resultat. Lise-Lott Nilsson, chef för grundskolorna i Svedala kommun, är stolt över den jämna och höga kvaliteten på verksamheten:

– Varje person som arbetar hos oss gör skillnad och genom att ha höga förväntningar och hög behörighet så lyckas vi prestera bra resultat och ge våra elever förutsättningar att alla ska lyckas.

Utbildningschef Johan Lundgren är också stolt över personalen och verksamheten och framhåller att det är skönt att politiker och tjänstemän arbetar i samma riktning och med gemensamma ambitioner och mål:

– Jag tror att långsiktighet och en tydlig gemensam ambition från den kommunala huvudmannen bidrar till att vi steg för steg förbättrar våra resultat. Det politiska målet att Svedala kommun varaktigt ska räknas till de 10 bästa skolkommunerna har legat fast sedan 2012, säger utbildningschef, Johan Lundgren.

Satsningar i Svedala kommun

Svedala kommun arbetar sedan flera år tillbaka för att utveckla förskolor och skolor där alla ska lyckas.

Grundskola

Samtliga grundskolor i Svedala kommun arbetar med att utveckla undervisning och utbildning på vetenskaplig grund. Sedan läsåret 17/18 har vi fokuserat på att utveckla den pedagogiska, psykosociala och fysiska arbetsmiljön, digitalt lärande och systematiskt kvalitetsarbete.

Fritidshem

Sedan två och ett halvt år tillbaka pågår en kommunövergripande satsning på fritidshem som går under namnet Lärande hela dagen. Syftet med satsningen är att fördjupa förståelse för fritidshemmets uppdrag och att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet för att fler barn ska lyckas i skolan.

Förskola

I förskolan har två treåriga utbildningsprogram genomförts för att utveckla en undervisning på vetenskaplig grund i förskolan: Små barns lärande (2012-2015), Undervisning i förskolan (2015-2018). 2019 fortsätter arbetet med en satsning på en Uppdragsorienterad förskola som utgår ifrån den nya läroplanen för förskolan.

Förutsättningar

Svedala kommun har höga lärarlöner, hög lärarbehörighet och nu gör vi också satsningar för att förbättra lärartätheten och effekterna av satsningen börjar bli synliga. Lärartätheten ökar från 13,2 elever per lärare 2017 till 12,8 elever per lärare 2018.

Skolrankingar

Det finns tre större skolrankingar som genomförs årligen i Sverige: SKL:s ”Öppna jämförelser”, Lärarförbundets ”Bästa skolkommun” samt Lärarnas Riksförbunds ”Vad säger statistiken om skolan i din kommun?” En kommuns placering kan skilja sig åt i de olika rankingarna, vilket beror på att det är olika faktorer som ligger till grund för jämförelsen.

SKL:s Öppna jämförelser bygger både på goda faktiska resultat i åk 9 och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar i åk9. Före 2016 byggde rankingen på ett år gamla resultat. 2016 publicerades Öppna jämförelser två gånger – på våren med ett år gammal statistik och på hösten med statistik från samma år. I tabellen nedan redovisas rankingen för det år statistiken bygger på.

Publicerad 2018-12-06 kl 09:41
Sidansvarig: Nina Gilljam