Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ekonomi och budget

Kontakt

Boris Blumenfeld
Ekonomi- och utvecklingschef
040-626 83 17
boris.blumenfeld@svedala.se

Kommunfullmäktige fastställer ekonomiska mål för att ange en ambitionsnivå för det ekonomiska resultatet och den finansiella utvecklingen. Utgångspunkt är att försöka säkerställa att kommunen har en långsiktigt stabil ekonomi. Det innebär bland annat att man strävar efter att ha ett positivt resultat som kan användas för att finansiera kommunens investeringar.

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda och det är politikerna som bestämmer hur pengarna ska användas. Varje år beslutar kommunfullmäktige i Svedala om en budget med flerårsplan.

Budgeten är kommunens styrinstrument

Svedala kommuns budget är kommunens viktigaste styrinstrument. Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen får in och vad pengarna ska användas till. I budgeten fastställs också de strategiska områden, övergripande målen, finansiella mål och riktlinjer för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer budgeten i november för kommande år.

Varje år görs en ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning som sammanställs i olika uppföljningsrapporter, varav ett är ett delårsbokslut, och en årsredovisning.

Så här får kommunen in sina pengar

Huvuddelen av kommunens intäkter består av skatteintäkter från kommuninvånarna. Kommunskatten uttas med 20,24 % av den skattepliktiga inkomsten. Det innebär att för varje intjänad hundralapp betalar kommuninvånaren 20,24 kr till kommunen i form av skatt.

Kostnader – så används kommunens pengar

Kommunens pengar, totalt cirka 1 miljard kronor, används till allra största del till den så kallade kärnverksamheten, skola, vård och omsorg. Diagrammet visar att drygt 50 procent av kostnaderna i Svedala används för verksamhet riktad mot barn- och ungdomar samt 30 procent inom vård och omsorg.

Investeringar

Till följd av den kraftiga befolkningstillväxten i kommunen finns ett starkt tryck på investeringssidan framöver och de årliga investeringarna beräknas uppgå till mellan 80 miljoner kronor och 100 miljoner kronor.

Publicerad 2016-03-24 kl 13:20
Sidansvarig: Angelica Timrell
Uppdaterad 2020-01-29 kl 11:04