Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Öppettider och vistelsetider

Kontakt

Verksamhetsområde utbildning
Svedala kommun
040-626 80 00
utbo@svedala.se

Öppettider

Kommunens förskolor har öppet 12 timmar per vardag från kl 06.00 till kl 18.00. Öppettiderna är flexibla, de anpassas efter föräldrarnas behov och kan variera mellan olika enheter i kommunen. Du kan kontakta respektive enhet för närmare upplysningar.

Verksamheterna har öppet helgfri måndag till fredag förutom en studiedag per termin för fortbildning av personal. Vid synnerliga skäl kan omsorg erbjudas i någon form under de dagar som verksamheterna är stängda. Under sommar- och jullov samt klämdagar samordnas verksamheterna.

Under fyra dagar per läsår har förskolepersonalen planerings- och kompetensutvecklingsdagar och förskolorna har stängt.

Information om läsårstider, lov och studiedagar och stängningsdagar

Vistelsetider

Barns vistelsetid i förskolan

Den tid under dagen som barnet är i förskolan kallas vistelsetid. Vistelsetiden i förskolan bestäms med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier samt restiden. Vid gemensam vårdnad och växelvis boende har barnet rätt till förskoleverksamhet utifrån den vårdnadshavares behov av omsorg där barnet för tillfället vistas.

I familjer med en vårdnadshavare, har vårdnadshavarens barn rätt till plats i förskolan oberoende om sambo, ny make eller maka är föräldraledig eller arbetssökande. Schemat registrerar du i vårt närvarosystem Tempus.

Om vårdnadshavarna har semester, lov, arbetsfri dag eller motsvarande ledighet får barnet inte vistas i verksamheten. 

Vistelsetider för allmän förskola

Vistelsetider för föräldralediga

Vistelsetider för arbetssökande

Tempushemma

OB-omsorg

OB-omsorg Svedala kommun erbjuder ob-omsorg kväll, helg samt röda dagar. Ob-omsorg erbjuds i mån av plats och den ansöker du om minst en månad i förväg. Platsgaranti gäller inte. Ansökan gör du via webbportalen.

Webbportalen för förskola 

OB-omsorg information

Publicerad 2016-05-11 kl 08:50
Sidansvarig: Anna Wulff
Uppdaterad 2021-04-28 kl 10:45