Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Lekplatser

Kontakt

Johanna Andersson
Gatu- och parkchef
040- 626 82 12
johanna.andersson@svedala.se

Vi håller på att reducera antalet lekplatser, samtidigt som vi rustar upp de som ska vara kvar. De upprustade och nya lekplatserna är tillgänglighetsanpassade så att alla barn, oavsett eventuella funktionsnedsättning, ska kunna använda kommunens lekplatser.

På varje nyanlagd och omgjord lekplats finns det en orienteringskylt med punktskrift. Besiktningar görs regelbundet för att lekplatserna ska vara hela och så säkra som möjligt. Arbetet med kommunens lekplatser finns beskrivet i kommunens grönyteplan. Grönyteplanen är politiskt beslutad.

Karta med kommunens lekplatser

Grönyteplan

Kompisgunga. Foto: David Zandén

Kompisgunga. foto: David Zandén

Kommunen har anlagt flera lekplatser som är utformade efter olika teman. Bland annat finns det en i Klågerup och en i Svedala stadspark. De har blivit mycket populära och utgör spännande utflyktsmål för barnfamiljer. En större lekplats vid dubbeldammarna i Bara är i planeringsstadiet som vi snart hoppas få sätta igång med. 

Välkomna till kommunens lekplatser!

Publicerad 2016-03-24 kl 13:16
Sidansvarig: Ellen Aspegren
Uppdaterad 2017-10-16 kl 13:18