Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Boendestöd

Foto: Astrakan Image AB/ Scandinav Bildbyrå

Kontakt

Veronica Elmgren
Enhetschef
040-626 84 78
veronica.elmgren@svedala.se
Maria Seeger
Biståndshandläggare Socialpsykiatri, födda dag 1-15
040-626 83 56
maria.seeger@svedala.se
Madeleine Webrant
Biståndshandläggare Socialpsykiatri, födda dag 16-31
040-626 83 55
madeleine.webrant@svedala.se
Boendestöd Socialpsykiatri
Almgatan 10, Svedala
040-626 84 20

Vi vänder oss till personer med psykiskt funktionshinder och/eller neuropsykiatriska funktionshinder som är 18 år eller äldre och som behöver stöd i sin vardag.

Boendestödet kan exempelvis innebära:

  • Rehabilitering och återhämtning
  • Motivationssamtal
  • Hjälp med att bryta isolering
  • Social träning
  • Stöd i kontakter med Försäkringskassan, Arbetsförmedling, sjukvården och andra myndigheter 

Boendestödet arbetar med fokus på att stärka och utveckla det som fungerar i din vardag.

Genom insatser i hemmet och närmiljön får du stöd i att bo kvar hemma. Ett fungerande vardagsliv och delaktighet i samhället är viktigt. Boendestödet ska ge dig mer trygghet och självständighet.

När man beviljats stöd i hemmet av en biståndshandläggare så utformas stödet mellan de kontaktpersoner som blivit utsedda och personen som ansökt. Stödet ska bygga på en gemensam planering där den enskilde har möjlighet att utse sitt nätverk själv, och med täta uppföljningar.

För att få hjälp i hemmet beviljas man insatser via SoL, Socialtjänstlagen via biståndshandläggare inom Socialpsykiatrin.

Folder Boendestöd

Överklagan

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga att du inte beviljas den insats du ansökt om, har du möjlighet att överklaga beslutet. Tillsammans med beslutet får du också information om var och hur du överklagar.

 

Publicerad 2016-03-24 kl 11:10
Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Uppdaterad 2020-07-02 kl 11:36