Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Gifta sig

Foto: Therese Winberg/Scandinav bildbyrå

Kontakt

Martina Lindskog
Administratör
040-626 81 26
martina.lindskog@svedala.se

En borgerlig vigsel är en ceremoni helt utan religiösa inslag. Innan du gifter dig måste du ansöka om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket. Vi tar inte betalt för en vigsel, men vigselförrättaren kan begära körersättning. Börja med att boka tid med en vigselförrättare.

Ansök om hindersprövning och vigselintyg

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning. Du ansöker om detta hos Skatteverket. När hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning, och ett vigselintyg. Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Ni ska även anmäla  till Skatteverket vilket efternamn ni båda ska bära. Kopia på vigselintyget samt hindersprövningen ska skickas till kanslienheten i god tid före vigselceremonin.

Vittnen

Två vittnen måste närvara vid vigseln och det är ni som viger er som ansvarar för att vittnen finns. Namn och adress på dessa ska lämnas till ansvarig administratör på kanslienheten. Vi kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid.

Plats för vigseln

Ni som brudpar bestämmer själva var ni vill vigas inom kommunens geografiska område. Vigseln kan även ske i kommunhuset i Svedala på vardagar kl. 11-16. Det går också att gifta sig på Malmö Airport i samband med flygresa.

Särskilda regler för utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Kontakta Skatteverket eller hemlandets ambassad/konsultat för information om vilka regler som gäller er. Om ni behöver tolk, måste ni ordna det själva. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar får inte tolka åt varandra. Utländska medborgare får lov att vara vittnen.

Personuppgifter

För att genomföra en vigsel behöver vigselförrättare och kanslienheten era personuppgifter. Uppgifterna kommer lämnas vidare till Skatteverket och Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar uppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen

Boka

Bestäm dag och tid genom att kontakta en vigselförrättare. Vill du boka tid i kommunhuset kontaktar du Kanslienheten efter du bokat tid med vigselförrättare. Borgerlig vigsel  på Malmö Airport bokas på telefon 040-613 11 67. Bokning ska ske i god tid.

Kostnader

Kommunen tar inte ut några avgifter för vigslar. Vigselförrättaren har däremot rätt till körersättning, och den kostnaden får ni som viger er ansvara för. Prata med vigselförrättaren om körersättning kommer begäras.

Sammanfattning, gör så här:

  1. Ansök om hindersprövning och vigselintyg hos Skatteverket
  2. Boka tid med vigselförrättare
  3. Kontakta kanslienheten med kopior på hindersprövning, vigselintyg, namn och hemvist till två vittnen samt datum och orten för vigseln
  4. Kontakta Kanslienheten om ni vill boka lokal i kommunhuset

Skatteverkets webbplats

Kommunens vigselförrättare

Publicerad 2016-03-23 kl 11:25
Sidansvarig: Martina Lindskog
Uppdaterad 2018-08-08 kl 13:35