Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Vårdnad, boende, umgänge

Kontakt

Socialtjänsten Svedala kommun
040-626 80 00 (växel)
Elena Omeiche
Socialsekreterare, familjehem/familjerätt
040-626 81 70
elena.omeiche@svedala.se
Magdalena Sennertoft
Socialsekreterare
040-626 81 52
magdalena.sennertoft@svedala.se

Om föräldrar inte lyckas lösa vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna på egen hand, eller med hjälp av samarbetssamtal hos socialtjänsten, kan någon av föräldrarna eller båda gå vidare till tingsrätten för att få saken prövad.

Tingsrätten ska se till att frågorna blir ordentligt utredda. Tingsrätten får ge socialtjänsten/familjerätten i uppdrag att verkställa en utredning gällande detta.

Tingsrätten kan ange riktlinjer för hur utredningen ska genomföras samt när den ska vara slutförd.

Utredningen ska fokuseras på barnet och barnets behov.

Familjerätten har en ambition att genomföra utredningarna med delaktighet och tydlighet.

Utredningsprocessen ska vara tydlig så att den ger trygghet för de berörda. Utredningarna har ett tydligt barnperspektiv som stödjer sig på forskning och beprövad erfarenhet. Utredningarna ska inte öka konflikten mellan föräldrarna utan verka för att minska den.

Det händer att föräldrarna kommer överens om hur det ska se ut för barnet/barnen. Man kan då skriva ett avtal hos familjerätten som är juridiskt bindande. Vårt utredningsarbete avslutas då och då även målet hos tingsrätten. Se vidare om avtal under rubriken avtal/överenskommelse.

Kontaktperson vid umgänge

Barn har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Av olika skäl kan barnet behöva att någon annan vuxen är med vid barnets umgänge med föräldern.  

Föräldrarna kan på eget initiativ vända sig till oss på familjerätten i Svedala kommun för att ansöka om kontaktperson vid umgänge. Domstol kan också bestämma att vi ska utse en vuxen person som ska vara med vid umgänge s k umgängesstöd.

Vem kan vara kontaktperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli kontaktperson. Du ska vara en trygg och stabil person som lever ett ordnat liv. Du ska kunna förhålla dig neutral och sätta barnets bästa främst, särskilt i de fallen när det finns vårdnadstvist mellan barnets föräldrar.

Hur blir jag kontaktperson?

Om du är intresserad av att vara kontaktperson ska du fylla i blanketten intresseanmälan kontaktperson vid umgänge. Därefter kommer vi att ringa dig för att boka en tid med dig. Innan du får ett uppdrag som kontaktperson gör vi en utredning, vilket innebär att vi träffar dig minst en gång och gör registerkontroll hos polisen och socialtjänsten. Vi kan också begära referenser, antingen från andra kommuner eller från närstående.

När ett barn behöver kontaktperson ringer vi till dig och berättar lite om uppdraget. Om du är intresserad planerar vi för ett besök hos oss där du ska träffa barnets föräldrar och gå igenom uppdraget. Innan uppdraget påbörjas ska du träffa barnet för att bekanta er med varandra. Under ditt uppdrag finns vi för som stöd för dig. 
 

Portal Självbetjäning/E-tjänst

Intresseanmälan kontaktperson vid umgänge

   

 

Publicerad 2016-03-24 kl 10:51
Sidansvarig: Moa Blom
Uppdaterad 2017-02-17 kl 14:46