Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

God man, förvaltare, förmyndare

Kontakt

Överförmyndaren i Trelleborgs kommun
Öppettider: Mån-tor kl 08:00–16:30, fre kl 08:00–16:00 (Röda dagar stängt)
0410-73 30 00
overformyndaren@trelleborg.se

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man eller förvaltare utses. Den kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndaren utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler.

Trelleborgs kommun sköter våra överförmyndarärenden

Trelleborgs kommun sköter all hantering för överförmyndarärenden för Svedala kommun. För information besök Trelleborgs kommun webbplats.

Om överförmyndaren på Trelleborgs kommuns webbplats

Publicerad 2016-03-24 kl 10:43
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2020-01-08 kl 10:50