Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Plan och policy för vatten och avlopp

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

VA-policyn (vatten- och avloppspolicyn) visar den inriktning som vi har avseende planering av vatten- och avloppsförsörjning. Detta gäller både inom verksamhetsområdet där den allmänna va-anläggningen finns samt utanför, där det i huvudsak finns enskilda och gemensamhetsanläggningar.

Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, där hänsyn tas till miljö-, sociala- och ekonomiska perspektiv. Planen förtydligar för kommunens medborgare hur dessa frågor hanteras i kommunen.

VA-planen beskriver också hur vi hanterar enskilda avloppsanläggningar. Den innehåller även kartor för vilka fastigheter som är berörda.

Plan och policy för vatten och avlopp i Svedala kommun

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Svedalas va-plan innehåller en tidplan för de områden som får kommunalt vatten och avlopp under åren 2013–2020.

Publicerad 2016-09-09 kl 10:38
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-11-12 kl 15:55