Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ledningsnät, anslutning till fastighet

Kontakt

Irene Dobak
Administratör VA-enheten
040-626 81 03
irene.dobak@svedala.se

Du som fastighetsägare och ansluten till den allmänna VA-anläggningen (vatten- och avloppsanläggningen) har rätt att använda anläggningen men du är också skyldig att följa de bestämmelser som finns i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen), Lagen om allmänna vattentjänster och betala de avgifter som den aktuella taxan anger. Abonnemanget är knutet till fastigheten och inte till dig som fastighetsägare och består därför så länge fastigheten består.

Om du har sålt din fastighet och ska flytta måste du anmäla detta till oss. Du betalar för förbrukning och fasta avgifter fram tills dess att abonnemanget upphört. Vid uppsägning kontakta VA-enheten (Vatten- och avloppsenheten).

Betala och faktura

På fakturan hittar du uppgifter om ditt abonnemang. Till exempel vilka VA-avgifter du har, mätarnummer samt beräknad årsförbrukning och årskostnad. Debitering sker tre gånger om året (februari, juni och oktober). Om du har frågor som rör din faktura eller ditt abonnemang är du välkommen att kontakta VA-enheten.

Autogiro och e-faktura

Du kan förenkla din betalning genom att betala via autogiro och/eller e-faktura.

Om autogiro, e-faktura privatperson

Mäta och läsa av vattenmätare 

Vattenförbrukningen hos fastighetsägare fastställs genom mätning, om VA-enheten inte bestämmer annat. Vattenmätarens plats ska vara godkänd av VA-enheten. VA-enheten äger, tillhandahåller och installerar vattenmätaren och har ensam befogenhet att sätta upp, ta ner, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla vattenmätaren. Fastighetsägaren är enligt Lagen om vattentjänster skyldig att upplåta plats för mätaren samt lämna VA-enheten tillträde till fastigheten när denne vill kontrollera, ta ned eller sätta upp vattenmätaren.

Fastighetsägare ska vårda vattenmätaren väl och skydda den mot frost och åverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om så inte sker och mätaren skadas, ska fastighetsägaren ersätta huvudmannen kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren. Fastighetsägare som önskar att vattenmätaren tillfälligt tas ner på grund av frostrisk eller annan orsak ska anmäla detta till VA-enheten, som mot ersättning tar ner och åter sätter upp mätaren.

Läs av din vattenmätare

Publicerad 2016-04-06 kl 12:15
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-11-21 kl 11:55