Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ledningsarbete Kyrkogatan

Foto: Google maps/Gösta Ahlqvist AB

Kontakt

Jim Christiansson
Platschef, entreprenör Gösta Ahlqvist AB
0703–37 77 08
Kristian Nilsson
Arbetsledare, entreprenör Gösta Ahlqvist AB
0730–64 64 57
Jörgen Järevang
Projektledare Svedala kommun
040–626 80 00 (även journummer)
kommunen@svedala.se

Vi fortsätter arbetet med att byta ut de 80-åriga dagvattenledningarna på Kyrkogatan i Svedala. Arbetet sker etappvis och just nu arbetar entreprenör Gösta Ahlqvist AB på Södergatan/Kyrkogatan fram till Timmergatan. Samtidigt som de byter ut dagvattenledningarna passar Svedala fjärrvärme på att lägga ner fjärrvärmeledningar. Vilket de även gör på Storgatan ner till stationsplan.

Enligt entreprenör Gösta Ahlqvist AB avslutar de arbetet på Södergatan/Kyrkogatan fram till Timmergatan vecka 24. De påbörjar nästa etapp som är i korsningen Storgatan/Kyrkogatan vecka 20 och beräknar avsluta det arbetet vecka 25.

Här kan du ta del av den senaste tidplanen för ledningsarbetet på Kyrkogatan.

Uppdaterad karta med tidplan för ledningsarbetet på Kyrkogatan 2019-04-02

Hur påverkar arbetet området?

  • Begränsad framkomlighet, framför allt på Kyrkogatan. Vi utför arbetet i etapper och stänger därför av gatan etappvis för fordonstrafik vartefter arbetet utförs.
  • Grävmaskiner och lastbilar kommer befinna sig på den berörda sträckan.
  • Kyrkogatan (sträckan mellan Södergatan och Almgatan) går inte att använda för genomfartstrafik under tiden för arbetet.
  • Busshållplatsen på Stortorget stänger. Ny tillfällig hållplats (buss 141) på Kyrkogatan, mellan Almgatan och Bökebergsgatan.
  • Stopp- och parkeringsförbud på Villagatan och Gjuterigatan på grund av omläggning av bussväg till Stationsplan.
  • Vi gör nödvändiga avspärrningar för att skydda alla trafikanter.
  • Vi bedriver arbetet så att gång-, cykel- och biltrafik i så stor utsträckning som möjligt kommer fram till fastigheterna.

Busstrafik och parkering

Förändringarna i busstrafiken och stoppförbudet på Villagatan och Gjuterigatan fortsätter under hela arbetets gång.

Busslinje 141

Busshållplatsen på Stortorget är stängd. Ny tillfällig hållplats (buss 141) finns på Kyrkogatan, mellan Almgatan och Bökebergsgatan. 

Karta körväg busslinje 141 (Grön sträcka=tillfällig körväg för busslinje 141. Röd sträck=Ordinarie körväg för busslinje 141.)

Mot Malmö från Bruksgatan kör busslinje 141 rakt fram i rondellen på Börringevägen. Hållplats Segestrand är stängd och här är en ny tillfällig hållplats, Segestrand B, efter rondellen mot Långgatan. Bussen fortsätter västerut och kör söderut ned på Nils Fredrikssongatan med ny tillfällig hållplats, Floragatan B, sedan när bussen kommer ner till Kyrkogatan tar den höger för att stanna på ny tillfällig hållplats, Kyrkovägen mellan Almgatan och Bökebergsgatan. Efter den kör bussen norrut på Bökebergsgatan och stannar på ny tillfällig hållplats, Mellangatan.

Stopp- och parkeringsförbud

Var uppmärksam på att stopp- och parkeringsförbud råder på Villagatan och Gjuterigatan från 7 januari fram till att de avslutar arbetet i sommar. Du som pendlar kan alltså inte längre parkera på Gjuterigatan och Villagatan. Vi hänvisar till pendlarparkeringen på Ågatan mitt emot Optimera. Detta på grund av att vissa busslinjer kör via Villagatan och Gjuterigatan när de ska till Stationsplan.

Pendlarparkering på Ågatan

Få driftinformation som vattenavstängning via sms

Vi informerar i förväg här på webbplatsen svedala.se, Svedala kommuns Facebooksida samt via sms när vi planerar att stänga av vattnet. Passa på att registrera ditt mobilnummer hos oss så att du inte missar viktig information. Entreprenör Gösta Ahlqvist AB informerar ibland endast de boende när det är bara de som är berörda av avstängningarna.

Anmäl dig för att få sms eller mejl vid driftstörningar som till exempel vattenavstängning

Dagvatten är regn- och smältvatten som leds bort från tak, gator, parkeringar och andra hårdgjorda ytor. 

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Spillvatten är det som många kallar avloppsvatten.

Informationsmöte 27 november 2018

Välkommen till informationsmöte om arbetet på Kyrkogatan, tisdag 27 november kl 18! Svedala Fjärrvärme och vår entreprenör, som ska utföra arbetet med att byta ledningar, är också på plats.

Vi håller informationsmötet i Naverlönnsalen i Svedala kommunhus. Gå in genom grinden mot Småskolan och upp i trappa B. Naverlönnsalen ligger på tredje våningen.

Aktuellt om arbetet på Kyrkogatan

Utskick till berörda

Publicerad 2018-10-25 kl 16:12
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-04-02 kl 15:16