Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunalt dricksvatten

Kontakt

Irene Dobak
Administratör VA-enheten
040-626 81 03
irene.dobak@svedala.se

Dricksvattnet i Svedala kommun kommer från Vombsjön och renas på Vombverket. Vattnet från Vombsjön är hårt men behandlas i en avhärdningsanläggning för att bli mjukare. När dricksvattnet når användarna är det mjukt till medelhårt, 6 dH°(dH=deutsche/tyska hårdhetsgrader).

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 16 kommuner i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Utöver Svedala kommun så får Harlösa, Veberöd, Dalby, Bara, Burlöv, Staffanstorp, Vellinge och större delen av Malmö sitt dricksvatten från Vombsjön.

Dricksvattnet från Klågerup och Bara har levererats från Vombsjön sedan 1980-talet. Svedala tätort med omkringliggande orter övergick från kommunalt grundvatten till dricksvatten från Vombsjön, under mars 2013.

Vattnet blev något mjukare vid vattenbytet, från cirka 8 till tyska hårdhetsgrader (dH). Du kan därför använda en mindre mängd tvätt- och diskmedel. Temperaturen är även cirka 2 grader högre än tidigare, men temperaturen kan variera flera grader i ledningsnätet.

Dricksvattendistributionen inom och mellan de olika orterna i Svedala kommun drivs av kommunen. Kommunen samt Sydvatten följer kontinuerligt vattenkvaliteten för att kontrollera att det levereras ett bra dricksvatten till konsumenterna.

Läs mer om vattenkvalitet på vårt dricksvatten i Svedala kommun

Publicerad 2016-04-06 kl 12:14
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2019-11-15 kl 08:52