Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Eget dricksvatten

Kontakt

Du som har dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att vattenkvaliteten blir undersökt. Om du är gravid eller har barn under 1 år kan du få ditt vatten analyserat kostnadsfritt.

Dricksvatten från egen brunn

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Testa  minst vart tredje år

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten eftersom vattenkvaliteten kan förändras med tiden av olika orsaker. Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när de märker förändringar i smak, lukt eller färg. Problemen kan dock finnas där utan att du märker det. Livsmedelsverket rekommenderar därför att du provtar ditt vatten minst vart tredje år. Om du har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare.

Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år.

I en vattenanalys undersöker du om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten.

Så här tar du eget dricksvattenprov

I Skåne finns det två större ackrediterade laboratorium, Synlab och Eurofins. De har olika priser och tillvägagångssätt för provtagning av egen brunn. Vid beställning så skickar laboratoriet hem provtagningsflaskor med instruktioner för provtagning och inlämning av provet. Du kan besöka deras webbplatser för att läsa mer om vilken tjänst som passar ditt behov bäst.

Webbplats Synlab

Webbplats Eurofins

Barnprov

Dricker små barn brunnsvatten bör du vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen. Om du är gravid eller har barn under 1 år kan du få ditt brunnsvatten analyserat kostnadsfritt. Det dricksvattenprov som kommunen erbjuder gratis för gravida och/eller familjer med barn under 1 år innehåller analys av fyra kemiska parametrar: ammonium, fluorid, nitrat och nitrit. Dessa är de parametrar som är viktiga att hålla uppsikt över i spädbarnsåldern. Beslutet att begränsa vad som ingår i det kostnadsfria barnprovet är politiskt förankrat.

Önskar du ett mer heltäckande dricksvattenprov såväl mikrobiologiskt som kemiskt så rekommenderar Bygg och miljö att du själv bekostar ett dricksvattenprov, se tidigare information om Dricksvattenprov

Vid önskan om att ta ett barnprov kontakta Bygg och miljö för att boka en tid att komma och hämta provtagningsmaterial i kommunhuset. Provet tar du själv hemma under en bestämd förmiddag som vi kommit överens om. Du ska hålla provtagningsflaskan väl kyld. Inlämning sker till Kundservice i kommunhuset före kl 12:00 på provtagningsdagen. Det tar drygt en vecka innan du får provsvar.  

Publicerad 2016-04-06 kl 12:14
Sidansvarig: Ingela Engblom
Uppdaterad 2020-01-16 kl 13:44