Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunalt avlopp

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Du som har kommunalt avlopp får ditt avloppsvatten renat antingen i Svedala eller i Malmö beroende på var du bor i kommunen. Här hittar du information om var och hur ditt spillvatten renas.

Vad är spillvatten?

Spillvatten kan komma från såväl hushåll som industri, biltvättar och andra verksamheter. Spillvatten från hushåll består av spillvatten från toaletter, bad, disk och tvätt. Spillvatten är det som många kallar avloppsvatten.

Svedala reningsverk

På Svedala reningsverk renas spillvatten från:

 • Svedala tätort
 • Nötesjö
 • Börringe
 • Östra Svenstorp
 • Holmeja
 • Sjödiken
 • Bjeret
 • Krågeholm
 • Aggarp
 • Hyltarp
 • Norrskog
 • Sturup

Sjölundaverket i Malmö

Sjölundaverket drivs av VA-Syd. På Sjölundaverket renas spillvatten från:

 • Bara
 • Klågerup
 • Vismarlöv 

Avloppsrening

Avloppsrening sker i tre steg:

 • mekanisk
 • kemisk
 • biologisk rening.

Kontroll och kvalitet

Från Svedala avloppsreningsverk släpps det renade vattnet i Sege å. För reningsverket finns utsläppsvillkor som är fastställda av Länsstyrelsen. För att kontrollera reningen tas regelbundet prover vid intaget till avloppsreningsverket, under reningens gång och självklart även vid utloppet. Prov tas även på slammet, som är en restprodukt av reningen.

Information om avloppsrening på Svedala reningsverk

Om Sjölundaverket i Malmö på VA-syds webbplats

Publicerad 2016-04-06 kl 12:15
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-11-12 kl 16:28