Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Fettavskiljare

Kontakt

Irene Dobak
Administratör VA-enheten
040-626 81 03
irene.dobak@svedala.se
SUEZ
Frågor kring slamtömning
020-120 00 00
svedala@sita.se

Större mängder fett som kommer ut i avloppet skapar ofta stora problem då det sätter igen avloppsledningarna och kan leda till stopp och översvämningar. Dessa höga utsläpp av fett kommer ofta från verksamheter med hantering och tillagning av livsmedel. Skador på avloppsnätet kan undvikas genom att installera fettavskiljare.

Det är fastighetsägarens ansvar att installera fettavskiljare och se till att den töms. Tömning ska ske via kommunens tömningsentreprenör SUEZ och det är inte tillåtet att anlita någon annan entreprenör.

Så här installerar du en fettavskiljare

Fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större mängder fett på en gång. Därför ska frityrolja, stekfett och liknande samlas i separata behållare och inte hällas ut i avlopp eller blandas med annat avfall.

Installation:

  1. Installera en fettavskiljare som är rätt dimensionerad, flödestestad, typgodkänd enligt Europanorm SS-EN 1825 samt medger provtagning. Ofta kan man få hjälp av leverantören av fettavskiljaren med dimensionering.
  2. Kontakta vår tömningsentreprenör SUEZ, för att lägga in fettavskiljaren på ett tömningsschema. Ange önskat tömningsintervall. Enligt ABVA 16§ ska fettavskiljaren tömmas i enlighet med tillhörande instruktioner och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 4 gånger/år.   
  3. Fettavskiljarslammet behandlar Sysav. För att Sysav ska kunna ta emot slammet måste det vara kvalitetsförsäkrat. Fyll i blankett för kvalitetsförsäkran och skicka till Sysav eller lämna till tömningsentreprenören i samband med första tömningen.
  4. Skicka in en anmälan om fettavskiljare till VA-enheten (Vatten och avlopp) i Svedala kommun. 

Mer information om fettavskiljare

Publicerad 2016-10-17 kl 15:16
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-11-12 kl 16:07