Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Fettavskiljare

Kontakt

Irene Dobak
Administratör VA-enheten
040-626 81 03
irene.dobak@svedala.se
SUEZ
Frågor kring slamtömning
020-120 00 00
svedala@sita.se
SYSAV
040-6351800
kundservice@sysav.se

Större mängder fett som kommer ut i avloppet skapar ofta stora problem då det sätter igen avloppsledningarna och kan leda till stopp och översvämningar. Dessa höga utsläpp av fett kommer ofta från verksamheter med hantering och tillagning av livsmedel. Skador på avloppsnätet kan undvikas genom att installera fettavskiljare.

Installation av fettavskiljare

Det är fastighetsägarens ansvar att installera fettavskiljare och se till att den töms. Tömning ska ske via kommunens tömningsentreprenör SUEZ och det är inte tillåtet att anlita någon annan entreprenör.

Frityrolja och stekfett

Fettavskiljaren är inte konstruerad för att ta emot större mängder fett på en gång. Därför ska frityrolja, stekfett och liknande samlas i separata behållare och inte hällas ut i avlopp eller blandas med annat avfall.

Så här gör du vid nyinstallation

  1. Installera en fettavskiljare som är rätt dimensionerad, flödestestad, typgodkänd enligt Europanorm SS-EN 1825 samt medger provtagning. Ofta kan man få hjälp av leverantören av fettavskiljaren med dimensionering.
  2. Kontakta kommunens tömningsentreprenör SUEZ, för att lägga in fettavskiljaren på ett tömningsschema. Ange önskat tömningsintervall. Enligt ABVA 16§ ska fettavskiljaren tömmas i enlighet med tillhörande instruktioner och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst 4 gånger/år.   
  3. Fettavskiljarslammet kommer att behandlas av Sysav. För att Sysav ska kunna ta emot slammet måste det vara kvalitetsförsäkrat. Fyll i blankett för kvalitetsförsäkran och skicka till Sysav eller lämna till tömningsentreprenören i samband med första tömningen.
  4. Skicka in anmälan om fettavskiljare till VA-enheten i Svedala kommun. 

Information om fettavskiljare

Anmälan om fettavskiljare

Kvalitetsförsäkran fettavskiljare 

Publicerad 2016-10-17 kl 15:16
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2016-11-18 kl 08:51