Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Plan och policy för vatten och avlopp

Kontakt

Svedala kommun
Kundservice
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

VA-policyn (vatten- och avloppspolicyn) visar den inriktning som vi har avseende planering av vatten- och avloppsförsörjning. Detta gäller både inom verksamhetsområdet där den allmänna va-anläggningen finns samt utanför, där det i huvudsak finns enskilda och gemensamhetsanläggningar.

Syftet med att upprätta en kommunal VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen, där hänsyn tas till miljö-, sociala- och ekonomiska perspektiv. Planen förtydligar för kommunens medborgare hur dessa frågor hanteras i kommunen.

VA-planen beskriver också hur vi hanterar enskilda avloppsanläggningar. Den innehåller även kartor för vilka fastigheter som är berörda.

Plan och policy för vatten och avlopp i Svedala kommun

Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Svedalas va-plan innehåller en tidplan för de områden som får kommunalt vatten och avlopp under åren 2013–2020.

Publicerad 2016-09-09 kl 10:38
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2019-11-12 kl 15:55