Stäng

Anslutning innanför verksamhetsområde

Kontakt

Vatten- och avlopp, VA
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Så ansluter du som bor innanför verksamhetsområdet till kommunalt vatten och avlopp.

Om du inte redan är ansluten till kommunalt vatten och avlopp kan du ansöka om att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

E-tjänst: Ansökan om anslutning till vatten- och/eller avloppsledning

Tänk på att du måste ansöka om att få ansluta din fastighet. Ansökan är inget som följer med per automatik när du köper en fastighet eller ansöker om bygglov. Precis som du kontaktar elbolaget eller fiberbolaget behöver du även kontakta VA-enheten.

Skicka gärna in din ansökan så snart du har köpt din fastighet, då kan vi planera anslutningen så att den blir så smidig som möjligt för dig. 

1. Fyll i och skicka in ansökan

Fyll i din ansökan. Tänk på att ha med fastighetsägaren och hens kontaktuppgifter 

  • om du vill ansluta till vatten, spillvatten och/eller dagvatten
  • komplett fastighetsbeteckning, till exempel Svedala 1:1
  • bruttoarea (BTA).

2. Vi på VA-enheten handlägger din ansökan

När du har skickat in din ansökan kommer vi att kontrollera hur ledningarna går i närheten av din fastighet. Vi kommer sedan att skicka en karta till dig som visar var du kan ansluta fastigheten till vatten och avlopp. Där du ansluter dig kallas förbindelsepunkt. Skulle det inte finnas ledningar i närheten av din fastighet kommer vi att lägga nya ledningar.

Samtidigt som vi skickar kartan skickar vi också en faktura till dig. Fakturan avser anläggningsavgiften, det vill säga kostnaden för att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet. Till fakturan får du också ett informationsbrev som beskriver vad de olika kostnaderna är.

Handläggningstiden från att vi har fått in en komplett ansökan är ungefär 6 veckor. Behöver vi anlägga nya ledningar kommer handläggningstiden att bli längre. Hur lång tid exakt beror på hur området ser ut och hur lätt det är att komma åt ledningarna. Vi kommunicerar med dig under hela processen.

3. Vi öppnar vattnet när du har betalat fakturan

När du har betalat din faktura ska du kontakta oss. Du kommer att få exakta kontaktuppgifter i informationsbrevet vi skickar till dig.  När du kontaktar oss bokar vi in ett tillfälle då vi kommer och installerar en vattenmätare hos dig. I samband med detta öppnar vi vattnet till din fastighet.

4. Vad kostar det?

Det kostar ungefär 180 000 kr att ansluta sig till VA-nätet enligt 2021 års prisnivå. Detta pris baseras på att det är ett enbostadshus, en tomt som är 800 kvadratmeter stor och där du ansluter dig till både vatten, spillvatten och dagvatten.

Bygger du ett annat sorts hus, har större eller mindre tomt, eller det inte finns anslutning till dagvatten så påverkar detta kostnaden.

Den exakta kostnaden bestäms av vår vatten och avlopps-taxa.

Taxa allmänna vatten- och avloppsanläggning Svedala kommun

Publicerad 2021-06-03 kl 09:06
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2022-01-24 kl 10:28