Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Miljöstrategi

Foto: Marie Linnér

Kontakt

Anna Cedergren
Tf. samhällsbyggnadschef
040-626 8192
anna.cedergren@svedala.se

Utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen har vi utformat vårt miljömålsprogram. Programmet syftar mot ett långsiktigt hållbart samhälle där de stora miljöproblemen ska vara lösta inom en generation. Miljömålsprogrammet syftar till att vara vägledande för anställda likväl som för beslutsfattare inom kommunen.

Vi antog det senaste miljömålsprogrammet 2014 och det gäller till 2020. Vårt miljömålsprogram vägleder oss i vårt miljömålsarbete och spänner över samtliga verksamhetsgrenar och funktioner. I miljömålsprogrammet finns en mängd åtgärder som vi ska vidta för att nå de av riksdagen uppställda miljömålen.

Publicerad 2016-05-18 kl 14:48
Sidansvarig: Karin Bugge
Uppdaterad 2018-11-22 kl 14:53