Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för Svedala 25:17 m.fl., ”Nils Fredriksson Utbildning”, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Kontakt

Lowe Kisiel
Planarkitekt
040-626 8209
lowe.kisiel@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 8118
karin.gullberg@svedala.se

Föreslagen detaljplan har tagits fram för att pröva lämpligheten för ny bebyggelse i form av kompletterande skolbyggnad inom gymnasieskolans område ”Nils Fredriksson Utbildning” i öster och möjliga framtida byggnad inklusive bostäder i väster. För att detaljplanen ska möjliggöra en flexibel användning och fungera över tid prövas markanvändning (utöver skola och bostäder) för centrumverksamhet och parkering.

Samrådshandlingar

 

Utredningar

 

Utställning av planförslag

Planförslaget finns utställt 3–23 februari 2020 på biblioteken i Svedala, Bara, Klågerup, i Kundservice i kommunhuset och på Strategisk planeringsenhet samt här på svedala.se.

Samrådsmöte

Samrådsmöte äger rum 11 februari 2020 kl 18:00–20:00 i Naverlönnsalen, i kommunhuset i Svedala.

Lämna synpunkter

Skicka dina synpunkter på förslaget till Strategisk planering, Svedala kommun, under samrådstiden dock senast 23 februari 2020.

Dina synpunkter ska vara underskrivna med följande:

  • Namnteckning
  • Namnförtydligande
  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Planens namn (Svedala 25:17 med flera Nils Fredriksson Utbildning, i Svedala)

Postadress

Svedala kommun
Strategisk planeringsenhet
233 80 Svedala

E-post

strategiskplanering@svedala.se

Fastighetsägare ska underrätta eventuella hyresgäster, bostadsrättshavare, boende och lokalhyresgäster.

Publicerad 2020-01-31 kl 12:27
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-02-20 kl 14:05