Svedala Kommun 40 år Svedala kommun logotyp - liggande

Översiktsplan

Foto: Svedala kommun

Foto: Svedala kommun

Kontakt

Jeanette Widén Gabrielsson
Planarkitekt
040-626 83 95
jeanette.widengabrielsson@svedala.se
Lena Gerdtsson
Samhällsbyggnadschef
040-626 83 91
lena.gerdtsson@svedala.se
Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se

En översiktsplan är ett handlingsprogram som visar kommunens vilja när det kommer till användning av mark, vatten och bebyggelse för att skapa en så god livsmiljö som möjligt. En översiktsplan förenklar arbetet när kommunen ska detaljplanera ett området, ge bygglov eller lämna ett förhandsbesked.

Den 9 juni 2010 antogs översiktsplanen av kommunfullmäktige. Översiktsplanen bygger på visionen " det goda livet" och är en plan på hur vi vill att kommunen ska se ut år 2025.

Sedan 2014 arbetar vi med att uppdatera den gällande planen. Planen beräknas gå ut på samråd under 2017.

Svedala kommuns gällande översiktsplan och karta

Publicerad 2016-04-06 kl 12:07
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2017-09-25 kl 16:32