Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Detaljplan för del av Svedala 306:34 och Svedala 1:7 "Förskola, Skola, Idrott del 2" i Svedala

Kontakt

Karin Gullberg
Stadsarkitekt
040-626 81 18
karin.gullberg@svedala.se
Lowe Kisiel
Planarkitekt
040-626 82 09
Lowe.Kisiel@svedala.se

Bygg -och miljökontoret har upprättat förslag till detaljplan för Svedala 306:34 och Svedala 1:7, "Förskola, Skola, Idrott del 2" i Svedala. Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för idrottsområde och trafikangöring till detta, samt ytor för natur med dagvatten och bulleravskärmning.

Publicerad 2018-03-27 kl 10:10
Sidansvarig: Gabriella Göland
Uppdaterad 2020-07-16 kl 10:34