Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Strandskydd

Kontakt

Strandskyddet är reglerat i lag och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet och gäller således även Svedala kommun.

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att:

  • Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enlig allemansrätten, eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.
Publicerad 2016-05-23 kl 11:32
Sidansvarig: Linda Holst