Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Lokala hälsoskyddsföreskrifter

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

De lokala hälsoföreskrifterna ingår i kommunens författningssamling. Här kan du få information om bland annat djurhållning, spridning av gödsel och slam, värmepumpar och vedeldning.

De lokala hälsoskyddsföreskrifterna kompletterar övrig lagstiftning och rör områden som är just lokala, det vill säga specifika för Svedala kommun. Här finns bland annat regler om tomgångskörning.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan

Inom detaljplan krävs det tillstånd enligt 2 § lokala hälsoskyddsföreskrifterna för att hålla följande djurslag: nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Spridning av gödsel och slam

Det är inte tillåtet att sprida naturlig gödsel, slam eller annan liknande orenlighet inom ett område med detaljplan. Förbudet gäller även inom 300 meter från detaljplanegränsen. Väl brunnen gödsel, i mindre mängder, från nötkreatur, häst och fjäderfä är undantagna om nedmyllningen sker i omedelbar anslutning till spridningen.

Värmepumpsanläggning

Tillstånd krävs av bygg- och miljönämnden vid anordning av värmepumpsanläggning inom vattenskyddsområde. Utanför vattenskyddsområde krävs anmälan.

Vedeldning

Framför allt under vintertid är det lockande att tända en brasa, speciellt om det är kallt och ruggigt ute. Det förutsätter dock att eldningen sköts på rätt sätt, vilket inte är så lätt alla gånger. Med trivseleldning menas inte att man värmer upp sitt hus med vedeldning. För uppvärmning med ved krävs särskild panna. Råd för en bättre vedeldning finns i Svedala kommuns vedeldningspolicy - Riktlinjer för småskalig eldning. Glöm inte att bygglov krävs för att sätta in kamin och skorsten. 

Dispens från tillstånd och anmälan

Bygg- och miljönämnden kan medge dispens från kraven på tillstånd och anmälan enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna om det är uppenbart att ingen risk för olägenheter kommer att ske. Ta kontakt med bygg- och miljökontoret för vidare information om dispens.

Publicerad 2016-05-20 kl 15:15
Sidansvarig: Karin Bugge
Uppdaterad 2019-03-14 kl 11:43