Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Förhandsbesked – Planera bygglov

Kontakt

Handläggare, inspektörer och administratörer
Våra telefontider är måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10–12.
Onsdagsträffen är tillsvidare ersatt med telefontid 15-17

Förhandsbesked är till för dig som vill bygga i områden som saknar detaljplan. Det är ett sätt att ta reda på om du kan få bygglov för en nybyggnation.

Självservice

Ansökan om förhandsbesked

I förhandsbeskedet bedömer vi om platsen är lämplig att bygga på. Om vi är positiva till förslaget, skickar vi ut handlingarna till berörda fastighetsägare, grannar, som har rätt att tycka till om planerna.

I vår översiktsplan visar vi vilka områden som är lämpliga för ny bebyggelse. I bedömningen av förhandsbeskedet spelar översiktsplanen en stor roll.

Översiktsplan Svedala kommun

Ett beslut om ett positivt förhandsbesked är giltigt i två år. Du har då två år på dig att ansöka om ett bygglov. Det är viktigt att du följer eventuella villkor som har ställts i förhandsbeskedet om exempelvis utformning och placering av byggnaden.

Handlingar du behöver vid ansökan

Vid ansökan om förhandsbesked ska du bifoga följande handlingar:

  • Situationsplan som visar var på tomten du ska placera byggnaden.
  • Skisser på fasader som visar tänkt byggnad.
  • Beskrivning av projektet, till exempel hur du ska använda byggnaden, utvändiga material och färger.
Publicerad 2020-02-21 kl 16:30
Uppdaterad 2020-09-11 kl 13:29