Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygg- och anläggningsprojekt i Bara

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Utbyggnaden av Bara centrum pågår för fullt av Peab som är markägare och exploatör. Sedan augusti 2018 är F1-kvarteret öster om Värbytorget klart vilket har ramat in det fina torget. Byggnationen av resterande kvarter med bostadsrätter längs Torggatans norra sida, från Värbytorget och fram till Värbyvägen, pågår enligt tidplan. Kvarteren G och H samt radhusen längst i öster är färdigställda med inflytt från årsskiftet 2019/2020.

Torggatan

Torggatan blir färdigställd med belysning, trädplanteringar, parkeringsfickor och trottoar allt eftersom kvarteren blir färdigställda. Parkytan i korsningen Torggatan/Värbyvägen färdigställde Peab under sommaren 2019. Peab planerar under hösten 2019 anlägga fartdämpande åtgärder i form av upphöjd korsning med asfalt och storgatsten vid Torggatan/Värbyvägen.

Centrumbyggnaden

Vad gäller centrumbyggnaden, pågår alltjämt rivning av delar av gamla byggnaden inför fortsatt nybyggnation av resterande delar. Folktandvården har flyttat in i nya lokaler medan ny vårdcentral blir klar nästa år.

Södra delen av centrumområdet

Planering pågår inför fortsatt utbyggnad av södra delen av Bara centrum. Till följd av ändrade planer och förutsättningar från Peabs sida, pågår för närvarande överläggningar mellan oss och Peab inför framtagande av ny detaljplan för det södra området utmed Malmövägen. I dagsläget är det oklart vilken bebyggelse som Peab uppför här. Även centrumparkeringen ska ses över av Peab.

Gång- och cykeltunnel under Malmövägen

Den sedan tidigare planerade gång- och cykeltunneln under Malmövägen har Peab flyttat fram i tid och det är för närvarande osäkert när de anlägger den, vilket vi beklagar. Vi är sedan tidigare överens med Trafikverket och har godkända byggritningar avseende utformning och genomförande.

Publicerad 2016-04-06 kl 12:09
Sidansvarig: Pia Lindberg
Uppdaterad 2020-10-12 kl 10:55