Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Bygg- och anläggningsprojekt i Bara

Kontakt

Alf Rasmussen
Projektchef
040-626 82 23
alf.rasmussen@svedala.se

Det är Peab, markägare och exploatör, som fortsätter med utbyggnaden av Bara centrum. Pågående byggnation av F1-kvarteret strax öster om Värbytorget färdigställer de under sommaren 2018. De nya butikerna på första plan är planerade att öppna under augusti 2018. Peab har nu även satt igång med resterande byggnation längs med Torggatan fram till Värbyvägen. Fortsatt ombyggnation av centrumbyggnaden planeras även den starta under 2018. Under hösten 2018 påbörjas dessutom anläggandet av gång- och cykeltunneln under Malmövägen.

Bara centrum

F1-kvarteret som nu färdigställs ansluter till Värbytorgets östra sida så att torget får en tydlig inramning. Inflyttning i de nya hyresrätterna planeras ske under sommaren 2018 och de nya butikerna öppnar i slutet av sommaren. Peab planerar byggstart av återstående kvarter F2 och F3 under hösten 2019. Dessa kvarter kommer att bestå av enbart hyresrätter.  

Peab har påbörjat byggnationen av de återstående kvarteren G och H. Dessa kvarter kommer att bestå enbart av bostadsrätter. Kvarteren planeras vara klara under hösten 2019.

Pålningsarbeten för nya kvarter längs Torggatan

För närvarande pågår pålningsarbeten för de nya kvarteren längs Torggatan. Pålningsarbetena utförs måndag till fredag 7-18. Peab meddelar att dessa pålningsarbeten bedöms pågå till mitten av juli 2018.

Peab och kommunen ber om ökad förståelse för de störningar som tyvärr uppkommer.

Fortsatt ombyggnad av centrumbyggnaden

Den andra ombyggnadsetappen av centrumbyggnaden planeras påbörjas under hösten 2018. Ombyggnationen är omfattande och kommer att pågå till sommaren 2020. I centrumbyggnaden kommer det finnas folktandvård. 

Gång- och cykeltunnel under Malmövägen

För närvarande pågår detaljprojektering inför anläggande av ny gång- och cykeltunnel under Malmövägen. Tunneln är tänkt att placeras strax öster om de befintliga busshållplatserna. Gång- och cykeltunneln är planerad att börja byggas under hösten 2018 och är färdig i början av 2019. 

Publicerad 2016-04-06 kl 12:09
Sidansvarig: Alexandra Pamp
Uppdaterad 2018-05-24 kl 15:37