Vi använder cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt av Svedala webbplats. Genom fortsatt användande av Svedalas tjänster godkänner du till att vi använder cookies. Läs mer om cookies.

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Ansökan om Bygglov

Kontakt

Catrin Malmgren
Bygglovsarkitekt
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Torbjörn Wahlström
1:e Byggnadsinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se
Erica Mårtensson
Byggnadsinspektör
040-626 80 00
registrator.bmn@svedala.se

Bygglovsansökan - vad krävs?

  • Underskriven ansökningsblankett och ritningar i A4 format, lämnar du in A1, A2 eller A3 ska dessa vara vikta som en A4 (en omgång räcker).
  • Situationsplan i skala 1:500, ange mått på byggnad samt mått till tomtgränser.
  • Planritning i skala 1:100, ange mått.
  • Fasadritningar på samtliga fasader i skala 1:100.
  • Sektionsritningar i skala 1:100, ange mått.

Vid nybyggnad krävs en nybyggnadskarta 

Nybyggnadskartan upprättas i skala 1:500 och visar tomtgränser, höjder, ledningar med mera:

  • Då tomten är obebyggd
  • Då ny huvudbyggnad ska uppföras
  • Då byggnadens läge kommer i konflikt med servitut/ledningsrätter.

Hörande av grannar/sakägare

För byggnadsåtgärder närmare tomtgräns än 4,5 meter eller om byggnadsåtgärden inte överensstämmer med detaljplanen, ska grannarna ges möjlighet att yttra sig. Detta sker lämpligast med fastighetsbeteckning, namnteckning med namnförtydligande från lagfarna fastighetsägare på alla ritningarna i en ritningsomgång. Som grannar, eller med lagens uttryck sakägare, avses lagfarna ägare och hyresgäster till de fastigheter som gränsar till den fastighet som ansökan gäller.Observera att om båda makar står som fastighetsägare behövs påskrifter från båda två!

  • Ritningarna ska tydligt visa vad som är ny- eller tillbyggnad. 
  • Vid eventuell revidering ska det som reviderats tydligt märkas ut.

Handläggningstiden

Handläggningstiden för delegerade ärenden är cirka 10 veckor, dock kan tiden förlängas en gång med 10 veckor om handläggaren anser att ytterligare utredning behövs.

Ansökan om bygglov (blankett och e-tjänst)

Mer information om bygglov

Mer information om vår handläggningsprocess 

Publicerad 2016-05-26 kl 10:38
Sidansvarig: My Gunnarsson
Uppdaterad 2017-09-04 kl 10:45