Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Tobak

Den 1 juli 2019 börjar en ny lag om tobak att gälla. Det innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver ansöka om tillstånd, även om du redan har anmält din försäljning.

Tobakslagen är en skyddslag och syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som kommer med bruk och exponering av tobaksvaror.  De regler som finns idag fortsätter att gälla, till exempel kontroll av åldersgräns och strikt marknadsföring.

Den nya lagen innebär i korthet att:

  • du som vill sälja tobak till konsumenter, och som idag har anmält din försäljning behöver ansöka om tillstånd hos oss senast 1 november 2019.
  • vi ställer krav på dig som handlare att vara personligt och ekonomiskt lämplig för att vi ska bevilja tillstånd till dig.
  • samma krav som gäller idag gäller även i framtiden vid försäljning och du som inte följer reglerna kan förlora ditt tillstånd.

Ansök om tillstånd för försäljning av tobaksvaror

Bifoga egenkontroll

Innan du ansöker ber vi dig att läsa igenom anvisningarna och även fylla i och lämna in bilagorna till ansökan. Du behöver bifoga egenkontroll.

Här kan du läsa mer om hur du tar fram ett egenkontrollprogram

Här är vårt förslag på egenkontrollprogram:

Du ska anmäla ändringar i din verksamhet. Om verksamheten upphör ska du även anmäla detta. 

Regler om tobaksvaror hos Folkhälsomyndigheten

Publicerad 2016-03-24 kl 13:41
Sidansvarig: Frida Saltin
Uppdaterad 2019-07-30 kl 16:05