Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Tillstånd, regler och tillsyn

Kontakt

Kundservice Svedala kommun
Åbjörngatan 7, Svedala
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

Ett företag måste i vissa fall söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Ett företag kan också ha skyldighet att göra olika kontroller och besiktningar i sin verksamhet. Vi bedriver tillsyn enligt flera olika lagstiftningar, till exempel inom områdena alkohol, brandskydd, bygglov, livsmedel och miljö.

I vår författningssamlingen finns lokala regler och flera berör dig som är företagare. Där finns bland annat lokala ordningsföreskrifter (både allmänna och för torghandel), lokala hälsoskyddsföreskrifter, tilläggsbestämmelser till ABVA (med regler för utsläpp till kommunalt avlopp), föreskrifter för avfallshantering och våra olika taxor.

Författningssamling Svedala kommun

Du använder våra e-tjänster när du ska skicka in en anmälan eller göra en ansökan.

E-tjänster Svedala kommun

Publicerad 2016-03-23 kl 13:58
Sidansvarig: Linda Holst
Uppdaterad 2019-09-23 kl 10:49