Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Vill du och ditt företag göra en tillväxtresa?

Kontakt

Anna Frost
Projektledare
0709-63 93 83
anna.frost@burlov.se

Kostnadsfritt tillväxtprojekt som vänder sig till små och medelstora företag som vill göra en tillväxtresa. Företagen får möjlighet till både kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd i företagets tillväxtresa. Projektet genomförs i samarbete mellan Burlövs kommun och Företagarna Öresund och pågår från november 2017 till 2020.

Vi söker dig som:

 • vill växa ”i omsättning och/eller i antal anställda”
 • vill till innovation exempelvis ”jag vill utveckla min marknad, organisationen, produkter och/eller tjänster”
 • vill öka kunskap kring hur mångfald kan leda till tillväxt
 • vill ta tillvara nya kunskaper och förmågor som kommer via projektet

Om projektet

Projektet Tillväxt genom innovation och mångfald i Burlövs kommun vänder sig till små och medelstora företag med upp till 249 anställda. Du är välkommen att delta i projektet om du är: företagare, anställd och arbetssökande i kommunerna: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp och Svedala.

Projektet ger ditt företag möjlighet att både få kompetensutveckling av medarbetare och själv få ta del av projektets tillväxtskapande verktyg med professionell förändringsledning som stöd för i ditt företags- och tillväxtresa. I projektet fokuserar vi på mångfald, innovativa lösningar och förändrad attityd kring rekrytering av ny personal. I det treåriga tillväxtprojektet, som EU och Europeiska socialfonden medfinansierar öppnar vi upp naturligare mötesplatser där företagare och arbetssökande kan mötas, då vi vet att matchningsproblematiken är ett stort problem idag. Vi skapar en inkluderande tillväxt med utgångspunkt i mångfald (internationalisering), innovation och breddad rekrytering och tillgänglighet.

Vad arbetar deltagarna med:

 • Hur ser det ut i ditt företag idag och hur kan ni utvecklas via tillväxtanalys på företagsnivå?
 • Hur ser behoven ut för de anställda för att bidra till företagets tillväxt?

Du och ditt företag får följande:

 • Behovs- och tillväxtanalys på företagsnivå.
 • Kompetensstärkande insatser för anställda.
 • Förändringledning via ett nätverk för personer i beslutsfattande position.
 • Kunskap om breddad rekrytering, mångfald och innovation – allt utifrån ett      affärsmässigt fokus, alltså hur kan företaget utvecklas och öka sin omsättning.

När projektet är genomfört är målet att ni som deltagande företag och individer ska ha nått tillväxt via:

 • En tillväxtanalys som sträcker sig även efter projektslut.
 • Nya nätverk som ger goda affärer eller bidrar till fler affärer.
 • Ökad kompetens hos anställda som i förlängningen ger tillväxt.
 • Ökad förändringsförmåga för att möta omvärlden.
 • Fler metoder för stabilare och säkrare tillväxt.
 • Ökad förmåga till innovation och internationalisering.

Anmäl dig och ditt företag till projektet

Tillväxtprojektet är kostnadsfritt, det kräver dock tid både under tillväxt och behovsanalysen samt vid tillämpning av den individuella tillväxtplanen, för respektive medverkande företag. Detta i form av utbildning, nätverksträffar och inspirationsföreläsningar. Behovs- och tillväxtanalys sker under november och december 2017. Tillämpning av tillväxtplan 2018-2020.

Anmäl ditt intresse omgående till Anna Frost i Burlövs kommun. Efter anmälan fyller varje företag i en avtalsförklaring och sedan kör projektet igång.

Anna Stening Frost
0709- 63 93 83
anna.frost@burlov.se

Träffa oss för att ta reda på mer

Vi finns på Svedala Trade Center AB 2 november för att diskutera projektet och ta emot anmälningar. Vi bjuder på fika! Kom inom ramen för tidangivelsen – tack!

2 november kl 08:15–09:15, Svedala Trade Center AB,Gyllerogatan 1 i Svedala.

Varmt välkommen att anmäla ditt företag till projektet! 

Publicerad 2017-10-12 kl 09:58
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2018-10-19 kl 16:09