Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

För ett enklare företagsliv i Svedala kommun

Foto: Scandinav bildbyrå

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Vi vill utveckla en bättre dialog och attityd till näringslivet genom bättre interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet. Utgångspunkten är det som näringslivet själva anser vara viktigt för att kunna starta, verka och växa. Mätningar som görs av vår företagsservice och våra kontakter med företagen visar att vi kan bli ännu bättre.
Därför genomförde vi under 2019 två utbildningsinsatser; Förenkla helt enkelt och Företagslots.

Förenkla helt enkelt

Våren 2019 startade vi en utbildning - baserad på Sveriges Kommuner och Landstings utbildning ”Förenkla helt enkelt”.
I planeringen eftersträvade vi att få en lokal prägel på utbildningen.

Många deltagare

Eftersom näringslivsfrågor berör många delar i en kommun, riktade sig utbildningen till alla inom kommunen som möter företag i sitt arbete. Både tjänstepersoner och politiker.

Djupintervjuer

Utbildningen utgick från vårt resultat i Löpande Insikt, som är en servicemätning av kommunens myndighetsutövning och från enkätsvar i Svenskt Näringslivs undersökning.

För att fördjupa kunskapen om företagens behov och deras tidigare erfarenheter av Svedala kommun, genomfördes djupintervjuer med 30 företag. Det är företag som har haft ett ärende med någon av kommunens myndighetsområden samt slumpvis utvalda företag i olika storlekar inom olika branscher. Intervjuerna genomfördes under november och december 2018 och januari 2019. 

Utbildningen

Utbildningen bestod av föreläsningar och workshops i:

  • Näringslivskunskap
  • Myndighetsutövning och service
  • Kommunikation

Projektledare: Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare

Företagslotsutbildning

Modellen ”En-väg in” som näringslivsenheten arbetar efter och som ska förenkla företagarens kontakt med kommunen, är uppskattad. Men vi behöver förstärka vår företagslots och samordna servicen till företag.

Hösten 2019 genomfördes en specifik företagslotsutbildning/workshop i två delar där bland annat personalen i Kundservice medverkade.

Mål:

  • Bättre intern samverkan och kunskapsdelning mellan avdelningar så att vi alla kan ha en lotsande funktion när vi möter företag.
  • Förstärka funktionen företagslots och tillsammans med vårt kommande Kontaktcenter kunna erbjuda ännu högre service och tillgänglighet till företagare.

Projektledare: Thomas Carlsson, närings- och turismutvecklare

Publicerad 2018-11-26 kl 23:04
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2019-12-29 kl 21:39