Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Destination Svedala

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040–626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Vi har blivit beviljade pengar genom ”Leader - lokalt ledd utveckling” för att genomföra projektet ”Destination Svedala”. Projektet ska få intressenter inom besöksnäringen, handel, kulturella och kreativa näringar att gemensamt stärka destinationens konkurrenskraft. En tjänst som destinationskoordinator är tillsatt.

Projektet ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål, produkter och tjänster i kommunen som skapas med hållbarhet. Genom projektet ska våra aktörer inom handel, besöksnäringen samt kreativa och kulturella näringar få ökad kännedom om varandras verksamheter och stimuleras till branschöverskridande samarbete. Därigenom skapas synergieffekter såsom utveckling av produkter och tjänster, tillväxt och sysselsättning samt aktiviteter och evenemang som kan locka fler besökare till kommunen.

Projektet pågår från mars 2018 till och med februari 2019. Det är ett samarbete mellan kommunen och medverkande företagarföreningar. Syftet är att utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt.

Kontakt

Thomas Carlsson, projektledare, 040-626 81 46, thomas.carlsson@svedala.se och Martin Bard, destinationskoordinator, 040–626 80 75, martin.bard@svedala.se.

Om destinationskoordinatorn

I projektet har en destinationskoordinator på 75% anställts som ska:

  • Inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av handel, besöksmål och produkter som skapas med hållbarhet.
  • Skapa aktiviteter och samverkan mellan aktörer inom handel, besöksnäringen och kreativa- och kulturnäringar för att öka kännedomen om varandras verksamheter. 
  • Arbeta med projektets kommunikation. 
  • Koordinera handelsstödjande aktiviteter och arrangemang.

Här är tidsplanen för projektet:

  • Månad 1-3: Projektuppstart, inventering av aktörer, marknadsföring och kommunikation av Destination Svedala.
  • Månad 4-11: Workshops för ökad kännedom om varandras verksamheter för att skapa förutsättningar för branschöverskridande samarbete, utbildningar och initiera till evenemang (marknader, festivaler) etc. Inventering av kompetens inom föreningar och företag för matchning mot aktörerna.
  • Månad 12: Uppföljning och analys av projektet/avrapportering.

Utbildningar:

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

Destination Svedala på Facebook

 

blobid0.png 

Publicerad 2017-12-19 kl 13:03
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2019-10-21 kl 14:15