Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Om lediga industritomter

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-626 81 46
thomas.carlsson@svedala.se

Svedala är en utmärkt etableringsort för företag. Mycket på grund av läget och bra kommunikationer. Svedala är en del av Öresundsregionens arbetsmarknad och de goda förbindelserna ger de drygt 1700 företagen i kommunen tillgång till arbetskraft med relevant kompetens.

Tomter Verksamhetsområde Östra II sålda_reserverade- 200120.pdf

Perfekt läge

 • Ligger i direkt anslutning till E65 och väg 108
 • Färdigplanerad mark till försäljning och för snabb etablering
 • Lättillgängligt - 1500 m öster om centrum/järnvägsstationen, 20 minuter med tåg till Malmö C, 200 meter till närmsta busshållplats, 10 minuter med bil från Malmö Airport

Om tomterna

 • Grovterrasserade och klara för försäljning
 • Fastigheter är bildade genom avstyckning. Kostnad för fastighetsbildning är ca 20tkr.
 • Byggrätten är 50 %
 • Tomterna 1–9 har bygghöjd 6 m och nockhöjd 10
 • Tomterna 10–16 har bygghöjd 10 m och nockhöjd 14

Pris

 • 325 kr/kvm (exklusive moms som inte heller utgår på köpeskillingen)

Markpriset inkluderar inte anslutningsavgifter för VA, el, tele, fiber mm.

 • Handpenning läggs på 10 % av köpeskillingen

VA-anslutning

Anslutningsavgift för VA tillkommer.

Övrigt

 • Grundundersökning bekostas och görs av köparen
 • Dagvattenlösning på tomt enligt kommunens anvisningar (bifogas) görs och bekostas av köparen
 • 1 infart bekostas av kommunen. Om köparen vill ha fler, och det är möjligt, bekostas det av köparen
 • Innan köpeavtal sluts: genomgång av tekniska och kommersiella förutsättningar samt vad som gäller för bygglov

  Karta Google Östra industriområdet i Svedala kommun
Publicerad 2016-03-24 kl 13:38
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2020-01-08 kl 15:27