Svedala kommun logotyp - liggande

Destination Svedala

Kontakt

Thomas Carlsson
Närings- och turismutvecklare
040-6268146
thomas.carlsson@svedala.se

Svedala kommun har blivit beviljad pengar genom ”Leader - lokalt ledd utveckling”, för att genomföra projektet ”Destination Svedala”. Projektet ska få alla intressenter inom besöksnäringen, handel och kulturella och kreativa näringar att gemensamt stärka destinationens konkurrenskraft. En tjänst som destinationskoordinator kommer att tillsättas.

Om projektet

Projektet ska inventera erfarenheter och goda exempel på utveckling av besöksmål och produkter och tjänster i Svedala kommun som skapas med hållbarhet. Genom projektet ska kommunens aktörer inom handel, besöksnäringen samt kreativa och kulturella näringar få ökad kännedom om varandras verksamheter och stimuleras till branschöverskridande samarbete. Därigenom skapas synergieffekter såsom utveckling av produkter och tjänster, tillväxt och sysselsättning samt aktiviteter och evenemang som kan locka fler besökare till kommunen.

Projektet som startar i mars 2018 är ett samarbete mellan kommunen och medverkande företagarföreningar. Syftet är att utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt.

I projektet kommer en destinationskoordinator på 75% att anställas under 12 månader.

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling

 

Publicerad 2017-12-19 kl 13:03
Sidansvarig: Thomas Carlsson
Uppdaterad 2018-01-29 kl 11:36