Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Värdeord och policyer

Foto: Ranelids reklambyrå

Våra värdeord genomsyrar hela vår verksamhet och det är viktigt för alla medarbetare att ha dessa i åtanke i det vardagliga arbetet. Det finns även ett antal andra policyer som är viktiga för oss att känna till.

Värdeord

Här kan du läsa om våra värdeord: Hållbarhet, Öppenhet, Engagemang och Mod.

Svedala kommuns värdeord

Personalpolitiskt program

Det personalpolitiska program beskriver hur vi strävar efter att vara en jämlik, flexibel, utvecklande och modern arbetsgivare.

Svedala kommuns personalpolitiska program

Lika rättigheter lika möjligheter

Vi accepterar inte någon form av mobbning, trakasserier, repressalier, diskriminering eller nedlåtande attityd mot en medarbetare eller grupp. Vår riktlinje för det systematiska arbetet mot diskriminering antogs 23 november 2017.

Riktlinje lika rättigheter lika möjligheter.pdf

Alkohol- och drogpolicy

Vi verkar för en hälsosam och drogfri arbetsmiljö. Denna policy antog kommunstyrelsen 18 november 2009.

Alkohol- och drogpolicy

Kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier och repressalier 

Vi tolererar inte kränkande särbehandling, diskriminering, sexuella trakasserier eller repressalier på våra arbetsplatser. Denna policy antog Kommunstyrelsen 17 januari 2017.

Riktlinjer och anmälningsrutin kränkande särbehandling repressalier diskriminering sexuella trakasserier.pdf 

Publicerad 2016-06-01 kl 11:51
Sidansvarig: Alexandra Ihd
Uppdaterad 2019-06-27 kl 10:52