Vi använder kakor (cookies) för att följa upp hur du och andra besökare använder webbplatsen. Vår leverantör sammanställer den anonyma informationen. Du kan blockera kakor men då visas detta meddelande igen. Läs mer om kakor på Post- och telestyrelsens webbplats

Jag godkänner
Hoppa till huvudinnehållet Till startsidan

Kommunens intranät

Kontakt

Vårt intranät är ett arbetsredskap för dig som är anställd i kommunen. Det utgör en grundläggande kanal för den interna kommunikationen inom organisationen.

Redskapet är till för att effektivisera och underlätta för dig som anställd i ditt dagliga arbete. Det verkar även för att stärka delaktigheten och på så vis förenkla samarbetet och kommunikationen internt mellan dig och dina kollegor.

Intranätet är utformat för att du enkelt ska kunna ta del av lokal och gemensam information men också dela dokument och publicera nyheter. Sidans sökfunktion gör det möjligt för dig att snabbt navigera och hitta det du söker. Intranätet kan naturligtvis även användas från mobilen eller läsplattan.

Min profil

Eftersom intranätet är personanpassat är varje medarbetare tilldelad en profilsida där kontaktuppgifter, foto och information ska finnas tillgängligt. Kom ihåg att uppdatera och hålla din egen profil aktuell. All information är sökbar och du kan således hitta medarbetare som har den kompetens som du behöver eller som har likasinnade intressen.

Personalisera startsidan

På intranätet kan du göra startsidan till din egen. Du kan exempelvis skapa genvägar till externa sidor på internet som du ofta besöker i ditt dagliga arbete, en snabb väg till stödsystemet du ofta använder och favorisera sidor på intranätet. Dessutom kan du lägga till och samla dina närmaste kollegors kontaktuppgifter under en och samma sida.

Du och dina medarbetare kan skriva och publicera nyheter för att informera om händelser i din verksamhet direkt på intranätet istället för att skicka massmejl. Dessutom kan du målgruppsanpassa dina nyheter så att de endast visas för en specifik verksamhet - till exempel din egen -  eller för samtliga medarbetare inom kommunen.

Kommunikationsenheten ansvarar för intranätets drift och utveckling. Innehållet skapar vi tillsammans.

Publicerad 2016-07-14 kl 09:05
Sidansvarig: Alexandra Ihd
Uppdaterad 2019-06-27 kl 10:52