Skriv ut sidanSkicka till facebook
Webbkarta över webbplatsen

Barn & utbildning
           barn- och elevhälsa
              Kontakt
              Medicinska insatser
                 Att tänka på som förälder
                 detta erbjuder vi
                 Vaccination mot HPV
           Blanketter, Utbildning
           Familjedaghem 1-12 år
              Ansökan till placering
              Dexter
              Kontakt
              regler och avgifter
              Uppdrag
              Vad styr familjedaghemmen
              Vad är familjedaghem
           fritidshem 6-12 år
              Ansökan om plats
                 Från ansökan till placering
              Dexter
              Kontakt
              Regler och avgifter
                 Arbetssökande
                 Föräldraledighet
                 Övergångar
              Stängningsdagar
              vad styr fritidshemmen
           Förskola 1-5 år
              Ansökan till placering
              enkätundersökning
              förskolor
              Kontakt
              Regler och avgifter
                 Allmän förskola
                 Arbetssökande
                 Föräldraledighet
                 Övergångar
              Stängningsdagar
              Vad styr förskolan?
              Webbportal
           Förskoleklass 6 år
           Försäkring
           Föräldrastöd
              COPE
              Resursenheten
              Råd och stöd
              Tips och länkar
           grundskola
              Grundskolor
              Infomentor
              Kontakt
              Ledighet
              Läsårstider och lovdagar
              Modersmålsundervisning
              skolskjuts
                 Vid störningar i trafiken
              Särskild undervisningsgrupp
              vad styr skolan
           Gymnasium
              Busskort
              Inackorderingsstöd
              NFU
              Ridgymnasium
           Kontakt
           kulturskolan
              Anmälan
              Avgifter
              Bild
              Dans
              Föräldraförening
                 Föreningens arbete
              kontakta kulturskolan
              Musik
           Länkar
           mat i skola och förskola
              Meny Förskola
              Meny Skola
           Navet
           OB-omsorg
              Mer information
           Organisation
           Resursenheten
           styrdokument
           Synpunkter och klagomål
           Tilläggsbelopp
           Vuxenutbildning
           Vårdnadsbidrag
           Välkomsten
Besök Svedala
           Bo
              Eksholmens Gård
              Lilla Svedala Boställe
              Nötesjö Hotell
              Old Garden Apartments
              PGA Sweden National Lodge
              Skogsgläntans Häst och Stuga
              Sturup Airport Hotel
           Evenemang
              Tipsa om evenemang!
           Göra
              Aktiviteter
                 Bad
                    Bara Badsjö
                    Pude sjö
                    Svedala Friluftsbad
                 Cykling
                 Fiske
                 Golf
                    Bokskogens Golfbana
                    PGA of Sweden National
                 Hästar
                 Idrott
                 Naturen
                 Skidspår
              Broschyrer
              Gårdsbutiker
                 Anna Johannaz
                 Backens Ridsport och Sadelmakeri
                 Butik FilleFin
                 Classicum Växthus
                 Codec
                 E & P Design
                 Helena af Hyltarp Keramik
                 Magleholms Gårds Barnkläder
                 RA Smidesdesign
                 Soldattorpets Mejeri
                 Statarmuseet
                 Tunnbrödsgården i Aggarp
                 Vismarlövs Café och Bagarstuga
              Konferens- & samlingslokaler
                 Ateljé Västrabygården
                 Börringe Bygdegård
                 Erlandsdalsgården
                 G:A Brandstationen
                 Killehuset
                 Klågerupskolan
                 Kuben
                 Malmö Airport
                 Mjölnarebostaden, Aggarp kvarn
                 Mötesplats Tejarp
                 Nötesjö Hotell
                 PGA Sweden National
                 Sturup Airport Hotel
                 Sturup Raceway
                 Svedala Folkets Hus
                 Svedala krog
                 Tunnbrödsgården i Aggarp
                 Törringelund
                 Vismarlövs Café och Bagarstuga
              konst
                 Galleri
                 Offentlig konst
              Läs om Svedala
              Sevärt
                 Fornminne
                    Askebacken
                    Borren
                    Börringe kyrkoruin
                    Döängen
                    Gravhög
                    Jättegraven
                    Killeröd
                    Kungsbacken
                    Lemmeströ kyrkoruin
                    Lindholmens borg
                    Mångelsten
                    Näs
                    Prästastenarna
                    Rund stensättning
                    Ryggasten
                    Rövarebacken
                    turestorpsö
                    Vinningebacken
                    Vismarlövsstenen
                    Örnakulla dösen
                 Kvarnar och möllor
                    Aggarps kvarn
                    Skabersjö mölla
                    Vinninge mölla
                 Kyrkor
                    Bara kyrka
                    Bjärshögs kyrka
                    Börringe kyrka
                    Hyby gamla kyrka
                    Hyby nya kyrka
                    Skabersjö kyrka
                    Svedala kyrka
                    Törringe kyrka
                    Västra Kärrstorps kyrka
                 Museer
                    Aggarps kvarn
                    Dockmuseum
                    Stallarna - Expo Torup
                    Statarmuseet
                 Slott
                    Börringekloster
                    Hyby slott
                    Klågerups slott
                    Skabersjö slott
                    Torups slott
              Söderslätt
              Telefonguidning
           Mat & Dryck
              Caféer
                 Anita på Börringekloster
                 Café Monopol
                 Farmor Elsas Bageri & Café
                 Soldattorpets Mejeri
                 Statarmuseet
                 Tunnbrödsgården i Aggarp
                 Vismarlövs Café och Bagarstuga
                 Vismarlövs Café och Bagarstuga i Torup
              Restauranger
                 Hos Mig
                 Maderiet på Bokskogen
                 Niyoms Kök
                 Nötesjö Hotell
                 PGA Golfrestaurang
                 Sturup Airport Hotel
                 Svea Restaurang och Bar
                 Svedala Folkets Hus
                 Svedalakrog
                 Törringelund
           Resa
              Bil
              Bro
              Buss
              Båt
              Flyg
              Taxi
              Tåg
Företagare
           auf Deutsch
           Fakta och statistik
           Frukostmöten
           Handelspolicy
           In English
           JobbiFokus
           Kontakt
           länkar för företagare
           MAX IV och ESS
           Miljöbron
           Näringslivskväll 2016
           Näringslivspriser
              Årets framåtblickare 2015
              Årets företagare 2015
              Årets företagare sedan 1990
              Årets initiativtagare 2015
           Starta och driva företag
           Svedala Business Group
              företagarna svedala
              Ledningsgruppen
              Malmö Airport
              Nätverk Svedala
              Svedala Företagsgrupp
              Svedala Handel
           tillstånd och anmälan
              Bygglov
              Byggsamråd
              Miljötillstånd
              Serveringstillstånd
                 E-tjänster och blanketter
                 Taxa för tillstånd enligt alkohollagen
           Tomter
           upphandlingar
Kontakt
           Har du synpunkter
           Kontakt Individ och familjeomsorg
           Kontakt Miljö och teknik
           Kontakt politiker
           kontakt utbildning
              Förskolechefer
              Rektorer
              Resursenheten
              Utbildningsenheten
           Kontakt Vård och omsorg
              Chefer Vård och omsorg
              Telefonlista Vård och omsorg
           Om webbplatsen
              Cookies
Kultur & fritid
           Bibliotek
              A - Ö
              Bibliotek i kommunen
                 Bara bibliotek
                 Klågerups bibliotek
                 Svedala bibliotek
              Boken kommer
              böcker och andra medier
                 Databaser
                 DVD-filmer
                 E-böcker
                 Ljudböcker
                 talböcker
                 Tidningar och tidskrifter
              datorer och internet
              Digidel
              E-böcker
              Evenemang och aktiviteter på biblioteken
              Länkar
              sagostunder för barnen
              Svedalas historia
                 Länkar till Svedalas historia
                 Svedalarummet
                 Tegelbruk och tegelarkitektur
                    1. Tegelframställning, allmänt
                    2. Här har man bränt tegel i Svedala
                    3. Tegelframställning, Svedala (litteratur)
                    4. För Fanden faar Sko paa ...
                    5. Tegelarkitektur
                    6. Konst och litteratur
                    7. Länkar
                    8. Övermod
              sök i bibliotekskatalogen
              Öppettider och övrig information
                 Biblioteksplan
                 Bokhandel
                 kopiering och skanning
                 Låneregler
                 Läskraft
           Föreningar
              Föreningsregister
              Nytt föreningsstöd 2015
              Stöd till kulturverksamhet och studieförbund
              Stöd till verksamhet för barn och unga
           Kontakt
           kultur
              Ansökan om flagga
              donationer
              Evenemang
              Konst
              Kulturhistoriska fastigheter
              Kulturnatt
              Kulturskolan
              Kulturslingan
                 Aggarps by och offerkälla
                 Aggarps kvarn
                 Borravallen
                 Börringe Kloster, Klosterviken och Börringesjön
                 Fågelskådarplats
                 Havgårdssjön och Turestorpsö
                 Kungsbacken
                 Lemmeströ, Börringe kyrka och Kyrkoruinerna
                 Lindholmens borgruin
                 Malmö Airport och Sturups by
                 Svedala tätort
              Museum
           Kultur- och fritidsanläggningar
              Boka lokaler
              Friluftsbad
              Samlingslokaler
           Kultur- och idrottspris
           Sommarsimskola
           Sommarsporren
           studieförbund
           Ungas fritid
              Mötesplatser för unga
              Nattvandrare
                 Klågerup
                 Svedala
              Sommarlov
Lättläst
           Besök Svedala
           Kontakta Svedala kommun
           Barn och utbildning
              barnomsorg 1 till 5 år
                 Ansök om barnomsorg
                 Barnomsorgspeng
                 Förskolor och familjedaghem
                 Modersmålsstöd
                 Vad kostar förskolan?
              Fritidshem
              Gymnasium
              Kulturskolan
              Skola 6 till 16 år
                 Undervisning i modersmål
              Särskola
              Vuxenutbildning
           Kommun och politik
              Det här arbetar kommunen med
              Medborgarförslag
              Vi styr i kommunen
           Kultur och fritid
              Bibliotek
              Kulturskolan
              Sport och idrott
           Miljö och boende
              Avfall och sopor
              Bygga och bo
              Spara energi
           Näringsliv och arbete
              Lediga jobb
           Socialtjänst
              Barn- och familjefrågor
              Familjerådgivning
              Familjerätt
              Kvinnofrid
              Mansmottagningen
              Missbruk
              När pengarna inte räcker
           Vård och omsorg
              Anhörigstöd
              Färdtjänst
              Hemsjukvård
              LSS - Lagen om stöd och service
              Stöd, psykisk funktionsnedsättning
              Vårdcentraler i kommunen
              Äldreomsorg
Miljö, boende & trafik
           Avfall
              Avfallshantering
                 avfallskärl
                 Kostnad för ny avfallshantering
                 matavfall
              blanketter avfall
              Farligt avfall
              Grovavfall
              Hushållsavfall
              Kyl och frys
              Slam- och fettavskiljare
              Sopsortering
              Taxor
              Trädgårdsavfall
              återvinningscentral
              Återvinningsstationer
           bygg och anläggningsprojekt
              Bara
              Klågerup
              Nya Bara centrum
              Svedala
           Bygga och bo
              Basanpassning - Bättre för alla
              Bostadsanpassning
              Bostadsförmedling
              Byggfrågor
                 anmälan
                 Brandfarlig vara
                 Bygglov
                 Bygglovbefriade åtgärder
                 Eldstad- och skorsten
                 Förhandsbesked
                 Glassäkra miljöer
                 Marklov
                 Rivningslov
                 staket, plank och murar m.m.
              Byggprojekt och tomter
                 tomtkö
                 Villor, tomter och flerbostadshus
              energi- och klimatrådgivning
              E-tjänster och blanketter
              kartor & mätning
              Råd och Riktlinjer Svedala kommun
           gator, trafik & torg
              allmän platsmark
              Enskild väg
              Felanmälan
              Gatubelysning
                 Byte av gatubelysning
              Grävtillstånd
              Hastighetsplan
              Häckskötsel vid infarter
              Häst och ryttare
              Mopedtrafik
              Parkering
                 Generellt förbud
                 Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
                 skrotbilar
              snö & halka
              Torg
                 Marknadstorget
                 Stortorget
              Torghandel
              trafikregler
                 Dispenser stora fordon
              Trafiksäkerhetsgruppen
           Miljö- och arkitekturpris
           Miljö, hälsa och livsmedel
              Avgifter
              Blanketter
              Djurskydd
              Hälsa
                 Buller
                 hushållsavfall, slam och latrin
                 Lokala hälsoskyddsföreskrifter
                 Radon
                 Smittskydd
                 Solning
              Livsmedel
                 Avgifter och taxor
                 Dricksvatten
                 Egenkontroll
                 Klagomål
                 Lokalkrav
                 Matförgiftning
                 Upphörande av livsmedelsanläggning
              Miljö
                 Avfall från verksamheter
                 Bekämpningsmedel i trädgården
                 C-anmälan
                 cisterner
                 Egenkontroll
                 Enskilda avlopp
                 Gödselhantering
                 Kemikalier
                 PCB
                 Vedeldning
                 Värmepumpar
              Miljöstrategi
              Naturvård
                 Bantistel
                 Gamla lövskogar
                 Lökgroda
                 Naverlönn
                 Rikkärr
                 Småvatten
              Segeå
              Strandskydd
              Vattenskyddsområde
           parker, lekplatser & kolonier
              Felanmälan
              kolonier
              Lekplatser
                 Bagarevägen
                 Clematisgränd
                 Currygatan
                 Erlandsdals lekplats
                 Folkets Hus
                 Hybyvägen
                 Krågeholm
                 Murgrönegränd
                 Pilgatan
              parker & gröna oaser
                 Dubbeldammarna
                 Floraparken
                 Frejaparken
                 Hinden
                 knäckepilsgränd
                 korn, råggatan
                 Roslättdammen
                 Spångholmsdammen
                 Stadsparken
                 Trippeldammarna
           Samhällsplanering
              Aktuella detaljplaner
                 Aggarpsbron
                 Bara Backar
                 Förskola, skola och idrott
                 Norra industriområdet
                 Nygårds Dammar
                 Sturup Park 2
              Detaljplaner som vunnit laga kraft
                 Bara
                    Värby 54:6 Bara G:a Bensinmack
                 Klågerup
                    Gång,cykel och ridväg Klågerup
                    Ändring Eldningsförbud Klågerup
                 Svedala
                    Hindstorp
                    ICA Storgatan
                    Svedala 19:2
                    Svedala Hjortgatan.
                    Svedala Köping Svedala 19:2
                    Södra Börringe Gård
                    Tennishallen Svedala 1:7
                    Åkerbruket
              Områdesbestämmelser
                 Bjeret
                 Sjödiken
              Översiktsplaner
                 översiktsplan 2010
           Vatten & avlopp
              abonnemang & anslutning
              Avgifter
              avloppsvatten
                 Enskilda avlopp
                 Fettavskiljare
              Bestämmelser
              blanketter
              Dricksvatten
              kontakta oss
              Källaröversvämning
              om oss
              styrande dokument & rapporter
              Sydvatten
              vanliga frågor
              VA-policy och plan
              Vattenavläsning
                 Instruktioner
              Vattenkiosk
              Vattenskyddsområde
Politik & påverkan
           Allmänhetens frågestund
           Allmänna val
              Så här går det till att rösta
              valdistrikten i Svedala kommun
           Fråga din politiker
           Författningssamling
              1 bestämmelser och riktlinjer
              2 taxor och avgifter
              3 bidragsbestämmelser
              4 arbetsordning, reglementen mm
              5 arvodes- och pensionsbestämmelser
              6 bolagsordningar
              7 stiftelser
           Förtroendevalda
              Mandatställning i kommunfullmäktige
              statistiska uppgifter
           Kallelser
           Kommunens uppdrag & ansvar
           Kommunfullmäktige
           Kommunrevision
              2010
              2011
              2012
              2013
              2014
              2015
              2016
           Kommunstyrelsen
           Medborgarförslag
           Medborgarmöten
           Ny föreskrift
           Nämnder
              Bygg- och miljönämnden
              Kommunstyrelsen
              Kultur- och fritidsnämnden
              Socialnämnden
              Tekniska nämnden
              Utbildningsnämnden
              Valnämnden
              Överförmyndarnämnden
           Organisation
           Pensionärsråd
           Politiska partier i kommunen
           Protokoll
           Referensgrupp för tillgänglighetsfrågor
           Rådet för trygghet och folkhälsa
           Sammanträdestider
           Så styrs Svedala kommun
              Den politiska ledningen
              Kommunförvaltningen
           Ungdomsparlament
           Webb TV
Socialtjänst
           Barn och familjefrågor
              Medling
              Ungdomstjänst
           Dödsboanmälan
           Familjehem
              ansvar för vården
              att bli familjehem
              Ersättningar
              krav på ett familjehem
              Socialtjänstens uppgift
              Vi söker familjehem!
           Familjerådgivning
           Familjerätt
              Adoption
              faderskap, föräldraskap
              Separerade föräldrar
                 Avtal och överenskommelse
                 Begäran om upplysningar
                 Umgängesfrågor
                 Underhållsbidrag
           Föräldrastöd
              COPE
              Resursenheten
              Råd och stöd
              Tips och länkar
           Kontaktperson och kontaktfamilj
              Att vara kontaktperson och kontaktfamilj
              Kontaktperson vid umgänge
           Kvalitet
           Missbruk och beroende
           Navet
           när pengarna inte räcker
              Från ansökan till beslut
              försörjningsstödet
                 Boendekostnad
                 Livsföring i övrigt
              Info in English
              Länkar
              Oriktiga uppgifter
              Riksnormen
              Överklagan
              Övrigt stöd
           Sekretess
           Sociala jouren Syd
           Synpunkter och klagomål
           Våld i nära relationer
              Du som kvinna
              Du som man
Vår kommun
           Arbete och integration
              Aktuellt om flyktingmottagandet
              Det kommunala aktivitetsansvaret
              Frågor och svar om ensamkommande barn
              JobbiFokus
              Ny i Sverige
                 Flyktingmottagning
                 Samhällsorientering
                 Svenska för invandrare - sfi
                 Välkomsten
              Olika sätt att hjälpa ensamkommande barn
              Samordningsförbundet NILS
           Autogiro och E-faktura
           Begravningsombud
           borgerlig vigsel
           Bredband
           budgetrådgivning och skuldsanering
           buss, bil, flyg och tåg
              Kollektivtrafik
              Pendlarparkering
              Övriga resor
           Din krisberedskap
              Information vid olyckor och kriser
              Kontakt vid händelser utöver det vanliga
              Krisstöd
              Räddningstjänsten
           Flytta hit
           Folkhälsoarbete
              Folkhälsoundersökning
              Rådet för trygghet och folkhälsa
           Fråga din politiker
           Har du synpunkter
           Hjälp till barn och unga
              ADHD
              Akuta lägen
              Alkohol och droger
              Asperger och autism
              Bipolär sjukdom
              Brister i föräldraskap
              Depression
              Dyslexi
              Dödsfall
              Ekonomiska problem
              Fobier
              Funktionsnedsättning
              Ilska och utbrott
              Koncentrationssvårigheter
              Kriminalitet
              Kris i livet
              Ledsen och nedstämd
              Mobbning och kränkande behandling
              Oro och ångest
              Problem i familjen
              Problem i skolan
              Psykos
              Riskbruk och missbruk
              Sexuella övergrepp
              Självmordstankar
              Självskadebeteende
              Skilsmässa
              Skolfrånvaro
              Stress
              Sömnsvårigheter
              Tourettes
              Tvångssyndrom
              Våld och övergrepp
              Ätstörningar
           Hjärtstartare
           jobba hos oss
              Examensarbete och praktikplatser
              Frågor och svar
              Lediga jobb
                 Förskollärare och fritidspedagoger
              Sommarjobb
              Vi erbjuder
              Vi söker
              Vår arbetsplats
           Karta
           Kommunala bolag
           Kommunarkiv
           Kommunens ekonomi
           Konsumentvägledning
           MalmöLundregionen
           Organisation
           Personligt ombud
           polisen tipsar - förebygg inbrott
           Polisärenden i kommunhuset
           Press och kommunikation
              Evenemang i våra kanaler
              Pressbilder, politiker
              Pressbilder, tjänstemän
              Svedala i sociala medier
           Räddningstjänsten
              att vara deltidsbrandman
              Din krisberedskap
              Flammy - interaktiv brandskola
              förebyggande brandskydd
                 brandfarliga och explosiva varor
                 Skriftlig redogörelse
                 Systematiskt BrandskyddsArbete (SBA)
                 Tillsyn
                 Tips till hemmet
              Hetarbeten
              in case of emergency ICE
              kurser & utbildningar
              Service
                 Eldning
              Sotning och brandskyddskontroll
              Tips vid eldning utomhus
              Ungdomsbrandkår
              Vår organisation
                 fordon
                 sjukvårdslarm
           statistik
           Stiftelser och fondmedel
           Svedala i Sociala medier
           SvedalaNytt
           Taxor & avgifter
           Tryggare Svedala
              Att anmäla brott
              Länkar
              Rådet för trygghet och folkhälsa
              Telefonlista
              Uppsikt Svedala
           Undersökningar
           upphandlingar
              Att lämna anbud
                 Att tänka på som anbudsgivare
                 Sekretess
              Inköpspolicy
              Lagen om offentlig upphandling
           Vårdcentraler i Svedala kommun
           Vänorter
           Överförmyndaren
              Blanketter
              Förmyndare för underårig
              Förvaltare
                 Förvaltarfrihetsbevis
              God man
              Information om regelverk
              Kontakt
vård & omsorg
           Aktiviteter och samvaro
              Biblioteksservice
              Dagcentraler
                 Biljard
              matservering
              Seniorgymnastik
              Träningsbassäng Stella
           anhörigstöd
              Anhörigsamordnare Äldreomsorg
              Anhörigstöd LSS och Socialpsykiatri
              Läger för unga anhöriga med demenssjuk förälder
           Avgifter
           Blanketter, Vård och omsorg
           Broschyrer
           färdtjänst
           hälso- och sjukvård
              Bostadsanpassning
              Hjälpmedel
              medicinskt ansvar
              Patientnämnden
              rehabilitering
           Kontakt och telefonlista
              Telefonlista Vård och omsorg
           Kvalitet
              Kvalitetsbokslut
              kvalitetsuppföljning
                 Resultat 2013
                    Äldreomsorg medelbetyg
                 Resultat 2014
                    Äldreomsorg medelbetyg 2014
                 Resultat 2015
                    Äldreomsorg medelbetyg 2015
              Öppna jämförelser
           LSS
              Ansökan till beslut
              Arbetskonsulenter
              Avlösarservice
              Boenden med särskild service LSS
              Daglig verksamhet
              Korttidstillsyn och korttidsvistelse
              Ledsagarservice
              Personlig assistans
           Matsedel Vård och omsorg
           Organisation
           Socialpsykiatri
              Ansökan till beslut
              Arbetskonsulent
              Boendestöd
              Linden
           Synpunkter och klagomål
           äldreomsorg
              Boende för äldre
                 Korttidsboende och trygghetshotell
                 Särskilt boende
                 Trygghetsboende
              Dagcentraler
              Demensvård
                 Dagverksamhet
              fixarservice
              hembesök 75-åringar
              Hemtjänst
                 Avlösning och ledsagarservice
                 Hemtagningsteam
                 omvårdnad
                 Serviceinsatser
              Hemtjänstval
                 Information till brukare
                 information till utförare
                    Författningar Hemtjänstval
                    Lokala styrdokument
                    Övriga länkar Hemtjänstval
              Kök
              Lokala värdighetsgarantier äldreomsorg
              Nödvändig tandvård
              Trygghetslarm
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun