Skriv ut sidanSkicka till facebook

Korttidstillsyn och korttidsvistelse 

Korttidstillsyn kan ges till dig som skolbarn över 12 år och som har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under lovdagar.

Korttidsvistelsen kan ges till dig med  funktionsnedsättning för att få rekreation och miljöombyte samt för att ge avlösning till anhöriga.

Korttidstillsyn och korttidsvistelse finns på Asterngatan 68-70 i Svedala.

Folder Astern

Kontakt
Vård och omsorg
Jenny Hellstrand
Enhetschef LSS och Socialpsykiatri
040-626 84 78
jenny.hellstrand[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-06-24
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara