Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vi och patientnämnden är till för dig

Har du frågor eller synpunkter på vården, bemötandet eller omhändertagandet du får, så tala i första hand med personalen eller verksamhetschefen där du behandlas/vårdas när det gäller vården i kommunen, hälso- och sjukvården samt folktandvården.

Du kan också vända dig till Patientnämnden (tidigare Förtroendenämnden) kring kommunens vård och omsorg.

Kontaktperson för Patientnämnden i Svedala kommun är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Kontakt
Vård och omsorg
Anita Persson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
040-626 81 58
anita.persson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2013-02-08
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun