Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vägar till hjälpmedel

Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter ansvarar för att du efter bedömning får rätt hjälpmedel utifrån ditt behov eller din funktionsnedsättning.

Vi provar ut och förskriver exempelvis rullstolar, rollatorer, hygienhjälpmedel, personlyftar och vårdsängar.

Hjälpmedelsguiden Skåne

Hjälpmedelsguiden Skåne finns för alla Skånes kommuner och Region Skåne.

Kommunens ansvar

För personer över 20 år ansvarar kommunen för rullstolar, rollatorer, hygienhjälpmedel, personlyftar, vårdsängar med mera.

Rullstol för kortlån
Behöver du låna en rullstol 1-2 dagar, kontakta Holmagårdens reception, tel 040-626 85 12. Det finns också en rullstol för utlåning på Solgården, tel 040-626 84 51.

Region Skånes ansvar

Region Skåne ansvarar för elektriska rullstolar, kommunikationshjälp-medel, vissa sittanpassningar, vridbara bilstolar samt hjälpmedel vid syn och hörselnedsättningar. Läs mer

Region Skåne har ansvar för alla hjälpmedel till barn och ungdomar upp till 20 år. Läs mer genom att klicka på Hjälpmedel till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Fel på ditt hjälpmedel

Underhåll och reparationer  
Hjälpmedel är ett lån av kommunen och det är du själv som ansvarar för rengöring.

På manuella rullstolar genomförs förebyggande tekniskt underhåll en gång per år genom kommunens hjälpmedelsverksamhet.

Fel på ditt hjälpmedel
Om det uppstår fel på ditt hjälpmedel ska du kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut . Ett trasigt hjälpmedel bör inte användas.

Återlämning 

När ditt behov av hjälpmedel upphör ska det snarast återlämnas måndag-fredag, dagtid till Toftaängen, Toftavägen 37 i Svedala. Hjälpmedlet ska vara väl rengjort och märkt med namn och adress.

Vill du ha ytterligare upplysningar? Välkommen att kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut.

Andra sätt att finna bra hjälpmedel

Utöver de hjälpmedel som kommunen förskriver finns det enkla och bra produkter som kan ge stöd i vardagen på olika inköpsställen. 

Hjälpmedel som kan hyras av privatpersoner
Vill du som privatperson hyra ett hjälpmedel, kan du kontakta kundtjänst på Sodexo. 

Mer information och telefonnummer

Arbetsterapeut
Distrikt öster Svedala, tel 040-626 83 12
Distrikt väster Svedala, tel 040-626 83 11
Distrikt norr Bara/Klågerup, tel 040-626 83 13
LSS, tel 040-626 85 03

Fysioterapeut
Distrikt öster Svedala, tel 040-626 83 31
Distrikt väster Svedala, tel 040-626 85 33
Distrikt norr Bara/Klågerup, tel 040-626 84 56
LSS, tel 040-626 85 04

Kontakt
Vård och omsorg
Helene Larsson
Hjälpmedelsansvarig, arbetsterapeut
040-626 85 39
helene.larsson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Liselotte Strandberg
Hjälpmedelsansvarig, arbetsterapeut
040-626 83 13
liselotte.strandberg[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-11-03
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara