Skriv ut sidanSkicka till facebook

Bostadsanpassning

 

Har du funktionshinder som ställer speciella krav på din bostad? Då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas till skälig kostnad för att göra de förändringar som krävs för att din bostad skall fungera bra och ge möjlighet till ett självständigt liv. Åtgärderna man söker bidrag för skall vara nödvändiga med hänsyn till funktionshindret vilket skall styrkas  med intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Behovet skall dessutom vara långvarigt eller bestående.

Vem kan få bidrag?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger sin bostad, bostadsrätt eller hyr sin bostad. Fastighetsägaren ska alltid godkänna åtgärden.
 
Till vilka åtgärder lämnas bidrag?
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för bostadens fasta funktioner i och i anslutning till bostaden. Med fasta funktioner avses sådant som normalt inte tas med vid flytt.
 
Exempel på åtgärder:
·        Borttagning av trösklar
·        Anordnande av duschplats
·        Uppsättning av räcken och ledstänger
·        Montering av ramper vid entréer
 
Byte av bostad
Vid nybyggnad lämnas bostadsanpassningsbidrag enbart till den utrustning som inte är normal standard till exempel höj- och sänkbart tvättställ. Vid köp av ny eller byte av bostad lämnas bostadsanpassningsbidrag till kostnadskrävande åtgärder enbart om det finns särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Kontakta alltid kommunen handläggare innan du köper eller byter bostad.
 
Ansökan om bidrag
Ansökningsblankett får du av handläggare/1:e byggnadsinspektör Torbjörn Wahlström eller arbetsterapeut i kommunen. Information och telefonnummer till arbetsterapeut.
 
Du kan också ladda ner blanketten här:
 
Handläggaren hjälper till med åtgärdsförslag och beställer arbetet om så önskas. Tänk på att ansöka innan du påbörjar en bostadsanpassning. 
Kontakt
Miljö och teknik
Torbjörn Wahlström
1:e Byggnadsinspektör
040- 626 80 00
torbjorn.wahlstrom[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-08-20
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara