Skriv ut sidanSkicka till facebook

Serviceinsatser

Serviceinsatserna omfattar städning, tvättservice, inköp och matdistribution. Hur insatsern ska genomföras utformas i samtal mellan omvårdnadspersonal och den enskilde.

Städning
Städning görs i regel varannan ecka och omfattar två rum och kök samt vardagsrum. Insatsern utförs av en särskild servicegrupp inom hemtjänsten.

Tvättservice
Tvättservice utförs av Delfinvask.

Inköp
Inköp av dagligvaror sker en gång per vecka.

Matdistribution
Matdistribution till personer i vanligt boende är en viktig insats när äldre och funktionshindrade har svårt att klara inköp och maglagning.

Vård och omsorg erbjuder distribution av färdiglagad varm mat till personer i ordinärt boende varje dag klockan 11.30-13.30.

I Svedala kommun finns kök på Toftaängen, Holmagården och Solgården.

För matdistribution till personer 80 år och äldre behövs ingen biståndsbedömning. 

Telefonnummer till hemtjänstpersonal
Alla dagar kl 7-22

Hemtjänst Svedala väster, tel 040-626 83 21
Hemtjänst Svedala öster, Bara/Klågerup, tel 040-626 83 22
Samordnare, tel 040-626 83 00

Kontakt
Vård och omsorg
Ingegerd Eriksson
Enhetschef Hemtjänst Svedala väster, Servicegrupp och Nattpatrull
040-626 83 01
ingegerd.eriksson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Malin Held
Enhetschef Hemtjänst Svedala öster och Bara/Klågerup
040-626 83 02
malin.held[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-06-24
Självservice, e-tjänster

Prova på att gå i gymnasiet – Välkommen till NFU!
Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Anläggningsprojekt i Svedala kommun
Knapp till Framtidscentrum
Sök eller bygg bostad i kommunen
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor