Skriv ut sidanSkicka till facebook

Omvårdnad och sociala insatser

Vid omvårdnadsbehov såsom personlig hygien, tillsyn och måltidshjälp kan du få stöd och hjälp dygnet runt. De sociala och medicinska insatserna är integrerade.

För att du ska bibehålla en god livskvalitet kan bistånd även omfatta sociala insatser såsom aktiviteter, promenader eller stöd för att ta sig till dagverksamhet.

För att skapa trygghet kan du få trygghetslarm. 


Telefonnummer till hemtjänstpersonal 

Samordnare, vardagar kl 07:00-14:00

Tel 040-226 83 00

Alla dagar, kl 07:00-22:00
Hemtjänst Svedala väster, tel 040-626 83 21. 
Hemtjänst Svedala öster, Bara/Klågerup, tel 040-626 83 22.

Alla dagar, kl 22:00-07:00, båda grupperna 
Tel 0733-73 14 85.

Kontakt
Vård och omsorg
Ingegerd Eriksson
Enhetschef Hemtjänst Svedala väster, Servicegrupp och Nattpatrull
040-626 83 01
ingegerd.eriksson[at]svedala.se

Vård och omsorg
Malin Held
Enhetschef Hemtjänst Svedala öster och Bara/Klågerup
040-626 83 02
malin.held[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-09-19
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Information om flyktingsituationen
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Nyheter och anmälan om bredband och fiber
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara