Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vård och omsorg i Svedala kommun

Inom Vård och omsorg finns verksamhet för:

 • Socialtjänst/Individ och familjeomsorg
 • Vård och omsorg om äldre  
 • Hemsjukvård  
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS 
 • Socialpsykiatri  
 • Färdtjänst
 • Aktiviteter och samvaro  

Verksamheten inom Vård och omsorg regleras främst utifrån följande lagstiftning:

 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Lagen om färdtjänst
 • Lagen om riksfärdtjänst

 Vård och omsorgsplan 2012-2015

Telefonlista Vård och omsorg

Kontakt
Vård och omsorg
Anna Borgius
Socialchef
040-626 81 63
anna.borgius[at]svedala.se

Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Vård och omsorg
Maria Danielsson
Områdeschef Äldreomsorg och Hälso- och sjukvård
040-626 81 61
maria.danielsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2014-08-11
Självservice, e-tjänster

Knapp för att lämna synpunkter
Se vilka evenemang som är aktuella i kommunen
Knapp till kontaktuppgifter för att fråga din politiker
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Knapp för att läsa mer om COPE föräldrautbildning
Knapp för att komma till webbplats om utvecklingsarbetet i Svedalas skolor
Knapp till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Knapp för att få information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara
Se hela eller delar av kommunfullmäktiges sammanträden via webb TV
Knapp för att läsa om nyheter och utveckling i Bara
Knapp för att komma till Dexter och ansökan om barnomsorgsplats
Knapp till Framtidscentrum
Knapp för att komma till e-tjänsten Infomentor
Sök eller bygg bostad i kommunen
Anläggningsprojekt i Svedala kommun