Skriv ut sidanSkicka till facebook

Vård och omsorg i Svedala kommun

Inom Vård och omsorg finns verksamhet för:

 • Socialtjänst/Individ och familjeomsorg
 • Vård och omsorg om äldre  
 • Hemsjukvård  
 • Stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS 
 • Socialpsykiatri  
 • Färdtjänst
 • Aktiviteter och samvaro  

Verksamheten inom Vård och omsorg regleras främst utifrån följande lagstiftning:

 • Socialtjänstlagen (SoL)
 • Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • Lagen om färdtjänst
 • Lagen om riksfärdtjänst

 Vård och omsorgsplan 2012-2015

Telefonlista Vård och omsorg

Kontakt
Vård och omsorg
Anna Borgius
Socialchef
040-626 81 63
anna.borgius[at]svedala.se

Vård och omsorg
Fredrik Palmgren
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 64
fredrik.palmgren[at]svedala.se

Vård och omsorg
Maria Danielsson
Områdeschef Vård och omsorg
040-626 81 61
maria.danielsson[at]svedala.se
Senast uppdaterad:2015-10-01
Självservice, e-tjänster

Byt bild
Kontaktuppgifter Svedala kommun
Knapp till formulär för att lämna synpunkter
Knapp till evenemangskalender.
Knapp för att se lediga jobb i kommunen.
Klicka på bilden för att läsa mer om Finsam-projektet, JobbiFokus.
Länk till information om flyktingsituationen
Länk till ansökan om bygglov och information om byggfrågor
Länk till informationssida om bredband och fiber.
Länk till webb-tv som visar kommunfullmäktige.
Länk till Kvutis - Utbildnings hemsida om stöd för dig som arbetar inom skola i Svedala.
Länk till kontaktuppgifter för dig som vill fråga din politiker.
Länk till information om var barn och unga med psykisk ohälsa och deras familjer vänder sig för att få vård, stöd och hjälp.
Länk till information om biblioteken i Svedala, Klågerup och Bara.
Länk till information om byggprojekt och tomtkö i kommunen.
Anläggningsprojekt i Svedala kommun